Геометричні переміщення (підсумковий тест)

Додано: 1 лютого
Предмет: Геометрія, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Яке з запропонованих перетворень не є РУХ?

варіанти відповідей

паралельне перенесення

симетрія відносно осі

подібність

поворот

Запитання 2

Вкажіть переміщення, при якому чотирикутник ABCD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник NMPK.

варіанти відповідей

Симетрія відносно прямої

Симетрія відносно точки

поворот

паралельне перенесення

Запитання 3

Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні точки А(-1;4) і В (-2;3)

варіанти відповідей

(-3;-1)

(-3;-2)

(3;1)

(-1,5; -2,5)

Запитання 4

Унаслідок паралельного перенесення точка А(-4;9) переходить у точку А1(5;-8). Знайдіть координати точки В1, в яку переходить точка В(2;-3) за такого паралельного перенесення.

варіанти відповідей

(-7;-14)

(11;-20)

(-3;-4)

(7;-2)

Запитання 5

При симетрії точки А(х,у) відносно осі ОY змінюється...

варіанти відповідей

тільки х

тільки у

х та у

неможливо дати відповідь

Запитання 6

Які координати має точка, симетрична точці А(-2; 5) відносно осі ординат?

варіанти відповідей

(2; -5)

(2; 5)

(-2; -5)

(5; -2)

Запитання 7

Які координати має точка, симетрична точці С (-3; 5) відносно точки А (1; -7)?

варіанти відповідей

(4; -12)

(-1; -1)

(-7; 17)

(5; -19)

Запитання 8

Укажіть переміщення, при якому чотирикутник АВСD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник МКNР.

варіанти відповідей

осьова симетрія

центральна симетрія

паралельне перенесення

поворот

Запитання 9

В яку фігуру при повороті навколо точки О на 120о проти годинникової стрілки перейде відрізок?

варіанти відповідей

у промінь

у відрізок

у пряму

у трикутник

Запитання 10

Серед наведених перетворень виберіть ті, що є рухом.

варіанти відповідей

Паралельне перенесення

Симетрія відносно точки

Поворот

Подібність

Запитання 11

Серед наведених фігур вкажіть ті, що мають центр симетрії

варіанти відповідей

коло

квадрат

трикутник

прямокутник

Запитання 12

Чи існує переміщення,яке переводить відрізок АВ у відрізок CD, якщо

АВ = 8 дм, CD = 8 см?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Периметри двох правильних трикутників відносяться як 2 : 5.Сторона трикутника з меншим периметром дорівнює 8 см. Знайдіть сторону трикутника з більшим периметром.

варіанти відповідей

3,2 см

15 см

24 см

20 см

Запитання 14

Площі двох подібних многокутників відносяться як 16 : 25. Як відносяться їх сторони?

варіанти відповідей

8 : 10

4 : 5

5 : 4

10 : 4

Запитання 15

Укажіть неправильне тверджння

варіанти відповідей

точка перетину діагоналей паралелограма є його центром симетрії

пряма, яка містить бісектрису кута, є віссю його симетрії

існує паралельне перенесення, яке переводить один з двох вертикальних кутів в інший

рівні фігури переводяться одна в одну переміщенням

Запитання 16

Серед наведених фігур виберіть ті, що мають вісь симетрії але не мають центра симетрії.

варіанти відповідей

правильний трикутник

рівнобічна трапеція

коло

квадрат

ромб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест