Геометричні перетворення

Додано: 7 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 274 рази
16 запитань
Запитання 1

Якою буде градусна міра кута, що є образом кута 40° при русі?

варіанти відповідей

80°

20°

40°

15°

Запитання 2

При переміщенні (русі) прямокутний трикутник АВС з катетами АС та ВС перейшов у трикутник А’В’С’. Знайдіть гіпотенузу трикутника А’В’С’, якщо АС = 5 см, ВС = 12 см.

варіанти відповідей

17 см

13 см

60 см

25 см

Запитання 3

Вказати рух, при якому образом чотирикутника ABCD, зображеного на рисунку, є чотирикутник NMPK

варіанти відповідей

осьова симетрія

центральна симетрія

паралельне перенесення

поворот

вказати неможливо

Запитання 4

Скільки центрів симетрії має трапеція?

варіанти відповідей

один

два

чотири

жодного

безліч

Запитання 5

Чи буде переміщенням перетворення трикутника (1) в трикутник (2)?

варіанти відповідей

так

ні

вказати неможливо

Запитання 6

В яку точку перейде при симетрії відносно осі Оу середина відрізка АВ, якщо кінцями відрізка є точки А(-2; 6) та В(4; -8)?

варіанти відповідей

(-1; 1)

(1; -1)

(- 1; - 1)

(1; 1)

(2; -2)

Запитання 7

Яка з наведених точок, симетрична точці С(-5; 3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(- 5; - 3)

(5; 3)

( 5; - 3 )

(3; -5)

(-5; 3)

Запитання 8

Стрілки годинника показують час 12 год. Який час покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 120°?

варіанти відповідей

3 год

4 год

5 год

8 год

6 год

Запитання 9

При паралельному перенесенні точка К(3;−5) переходить в точку К′(0; 7). У яку точку при цьому паралельному перенесенні перейде точка М(−2;1) ?

варіанти відповідей

(−5;−13)

(−5;13)

 (5;11)

 (3;2)

інша відповідь

Запитання 10

Вказати рух, при якому образом чотирикутника ABCD, зображеного на рисунку, є чотирикутник MKNP

варіанти відповідей

центральна симетрія

осьова симетрія

паралельне перенесення

вказати неможливо

Запитання 11

Точка О — центр правильного шестикутника ABCDEF, зображеного на рисунку. Укажіть образ сторони CD при повороті навколо точки О за годинниковою стрілкою на кут 120°.

варіанти відповідей

AB

BC

AF

EF

DE

Запитання 12

Яка з наведених фігур має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

коло

рівнобічна трапеція

відрізок

рівносторонній трикутник

Запитання 13

У яку точку при повороті навколо точки O на кут 90° проти годинникової стрілки переходить точка С ?

варіанти відповідей

M

D

F

B

O

Запитання 14

Які координати має центр симетрії точок А(−17; 5) і В(3; −9)?

варіанти відповідей

(10; −7)

(−7; 2)

(10; 7)

(−7; −2)

(10; 2)

Запитання 15

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка 

А(-3; 2) переходить в точку А'(4; -5),

а точка В(7; -3) переходить в точку В'(14; -10)?

варіанти відповідей

ні

визначити неможливо

так

Запитання 16

Знайдіть координати точки, у яку переходить центр кола (x+2)2 + (y-3)= 9 при симетрії відносно осі ординат.

варіанти відповідей

(-2;3)

(2;3)

(-2;-3)

(2;-3)

(3;2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест