Глобальна економіка

Додано: 16 березня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 690 разів
10 запитань
Запитання 1

1.      Що називають ТНК? 

варіанти відповідей

 корпорація, що володіє виробничими підрозділами в декількох країнах;

великі компанії, які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу, тобто це сукупність підприємств (дочірніх фірм), розташованих у різних країнах світу й підпорядкованих одній «материнській» компанії;

міжнародні компанії за характером своєї діяльності, які володіють або контролюють виробництво продукції (або послуг) в межах країни базування;

великі компанії, які функціонують відповідно до глобальної стратегії дочірньої компанії.

Запитання 2

2. Що таке глобальна економіка?

варіанти відповідей

сукупність взаємопов’язаних економічними, інформаційними, людськими потоками сфер економіки країн світу, що функціонують як єдиний комплекс;

єдина система з розроблення новітніх продуктів, технологій, надання патентів (правовий документ на зразок промислового виробу) і ліцензій (документ на право користування чи відтворення продукту) на їх використання;

сучасні види інформаційно-технологічних послуг на засаді ІТ-технологій та засобів Інтернету (пошук, зберігання, накопичення, обробка, передача інформації);

сукупність технологій і форм організації праці, спрямованих на виготовлення масової стандартної продукції.

Запитання 3

3. Назвіть сучасні системи виробництва:

варіанти відповідей

фондизм;    

тойотизм;

військово-анархічна система;

 гнучка ситема;

моделювання;

 м'яка донаукова виробнича система.

Запитання 4

4.  Глобальна економіка включає в себе важливі складові елементи:

варіанти відповідей

сферу міжнародного виробництва;   

технології та форми організації праці;

світовий ринок і міжнародну торгівлю;

правові документи на зразок промислового виробу;

зберігання, накопичення, обробка інформації;

міжнародне переміщення чинників виробництва.

Запитання 5

5. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва:

варіанти відповідей

мінімальні переваги; 

абсолютні переваги;

експериментальні переваги;

 відносні переваги;

 гіпотетичні переваги.

Запитання 6

6. Що називають глобальними ланцюгами доданої вартості?

варіанти відповідей

новостворена вартість у результаті товарного виробництва; 

сукупність дій з виробництва, доставки, збуту готової продукції, що розміщені в різних країнах світу, але керовані з єдиного центру;

сукупність дій з виробництва, доставки, збуту готової продукції, що розміщені в різних країнах світу, але керовані з локального центру;

більшість товарних ринків світу орієнтовані на локальні ланцюги доданої вартості.

Запитання 7

7. Назвіть складові «нет-економіки»:

варіанти відповідей

 розвиток креативних інновацій;   

успішність і популярність – критерій рентабельності;

перерозподіл коштів для пришвидшення економічного розвитку;

сприяння появі численних великих компаній;

котирування акцій у спеціальній біржовій системі;

розвиток специфічної соціальної інфраструктури.

Запитання 8

8. Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки. Оберіть неправильне твердження.

варіанти відповідей

масове виробництво переважно розміщено в межах вільних економічних зон і контролюється транснаціональними корпораціями (ТНК), а наукоємне — належить їхнім структурним підрозділам;

більшу частину товарної продукції виробляють у межах вільних економічних зон;

здійснюючи діяльність одночасно в кількох країнах світу, ТНК створили глобальні ланцюги доданої вартості;

обсяги доходів провідних ТНК можна співставити з бюджетами певних розвинутих країн.

Запитання 9

9. Поясніть поняття «ноу-хау». Оберіть неправильне твердження.

варіанти відповідей

співіснує з патентами, торговими марками і авторським правом і є економічним активом;

термін, який означає практичне знання того, як щось зробити чи досягти;

використання ноу-хау не забезпечує конкурентні переваги і комерційну вигоду організації, що їх отримала;

це знання та досвід наукового, технічного, виробничого та ін. характеру, які практично застосовуються в діяльності підприємства, але ще не стали загальним надбанням.

Запитання 10

10. Назвіть складові ринку технологій:

варіанти відповідей

торгівля ліцензіями й патентами;

набір конструкторських рішень, методів і процесів виробництва товарів і надання послуг;

 матеріалізована або упредметнена технологія (машини, устаткування і т.д.);

сукупність економічних відносин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест