2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Контрольна робота. Загальні суспыльно-географічні закономірності світу

Додано: 18 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 981 раз
24 запитання
Запитання 1

Демографічний вибух - це...

варіанти відповідей

зростання чисельності жителів у містах

зростання чисельності жителів у сільських населенних пунктах

стрімке зростання кількості населення

стрімке зростання кількості населення похилого віку

Запитання 2

Світосистема - це...

варіанти відповідей

система, яка об’єднує всі сектори економіки

результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі "суспільство- природа"

засоби виробництва й люди, що використовують їх у процесі суспільного виробництва

обладнання, машини, прилади, інженерні споруди

Запитання 3

Зазначте, які особи становлять значну частину міжнародного міграційного потоку виїхати з власної країни

варіанти відповідей

особи, які через загрозу життю змушені

особи, які не мають вищої освіти

особи, які втратили роботу

особи з низькими доходами 

Запитання 4

Укажіть країни в яких стрімко зростає населення ) країни Східної Азії :

варіанти відповідей

країни Південної Америки

країни Північної Європи

найбільш відсталі країни Африки

країни Східної Азії

Запитання 5

"Бейбі-бум" - це...

варіанти відповідей

періоди різкого зростання народжуваності, коли з'являлися великі групи населення одного віку

періоди різкого скорочення народжуваності, коли зменшується населення молодшого віку

періоди різкого зростання кількості осіб чоловічої статі серед новонароджених

еріоди різкого зростання кількості осіб жіночої статі серед новонароджених

Запитання 6

Сальдо міграції - це ...

варіанти відповідей

різниця між народженими і померлими

різниця між приїжджими й тими, хто виїхав

різниця між міським і сільським населенням

різниця між працездатним населенням і особами похилого віку 

Запитання 7

Зазначте країни з високою часткою осіб, які не досягли працездатного віку (три)

варіанти відповідей

Кенія

Україна

Німеччина

Індія

Бангладеш

Велика Британія

Греція 

Запитання 8

Укажіть, які розрізняють «сили», що характеризують геополітичні процеси у світі зокрема.


варіанти відповідей

економічну, військову, «м’яку»

економічну, мілітарну, суспільну

економічну, політичну, військову

економічну, мілітарну, «м’яку» 

Запитання 9

Укажіть, що таке світовий ринок інвестицій:

варіанти відповідей

багатофункціональні системи каналів зв’язку та комутаційне обладнання

можливість доступу до необхідних даних з усіх сфер життєдіяльності в будь-який момент часу в будь-якому місці

глобальний механізм розподілу потоків фінансових вкладень між країнами в глобальній економіці

наявні фінансові ресурси світу 

Запитання 10

Для країн із другим типом відтворення характерні:

варіанти відповідей

низькі показники народжуваності, смертності та природного приросту (або його відсутність)

висока народжуваність, смертність, що знижується, і, як наслідок, високий природний приріст

низькі показниками народжуваності, високі — смертності і, як наслідок, від’ємний природний приріст

високі народжуваність та смертність і, як наслідок, низький природний приріст 

Запитання 11

Укажіть основну мету демографічної політики країн першого типу.

варіанти відповідей

зниження смертності

підвищення народжуваності

підвищення рівня життя

збільшення тривалості життя 

Запитання 12

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про складову частину глобальної економіки, що являє собою процес купівлі та продажу з метою задоволення потреб у товарах та отримання доходу.

варіанти відповідей

міжнародний ринок послуг

міжнародний ринок товарів

міжнародний ринок капіталів

міжнародний ринок трудових ресурсів 

Запитання 13

Геополітика досліджує ...

варіанти відповідей

питання перетворення компонентів географічної оболонки

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв’язання проблем розвитку економіки

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв’язання екологічних проблем

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв’язання проблем її розвитку як територіально- політичної системи з метою стабільності й цілісності 

Запитання 14

Укажіть, що є об’єктом дослідження політичної географії.

варіанти відповідей

природні комплекси

природно-територіальні системи

територіально-політичні системи

антропогенні комплекси 

Запитання 15

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про якісно новий етап розвитку світової економіки, яка поступово перетворюється на цілісний організм, утворений величезною виробничою сферою, глобальною фінансовою та планетарною інформаційною.

варіанти відповідей

глобальну економіку

світове господарство

національне господарство

глобалізацію 

Запитання 16

Укажіть країну, яка є безумовним лідером із вирощування та експорту кукурудзи.

варіанти відповідей

США

Бразилія

Китай

Аргентина 

Запитання 17

Для розрахунку існуючої та прогнозованої кількості трудових ресурсів, пенсіонерів, дошкільнят, школярів передусім необхідні відомості пронаселення .

варіанти відповідей

віковий склад населення

етнічний склад

релігійний склад населення

статевий склад населення 

Запитання 18

Укажіть помилкове твердження щодо фінансових послуг.

варіанти відповідей

передбачають використання різноманітних форм залучення й використання фінансових ресурсів

поділяється на дві основні групи: послуги фінансового посередництва та страхові послуги

надаються спеціальними фінансовими установами: банками, біржами тощо

передбачають надання транспортних послуг 

Запитання 19

Укажіть одноосібного лідера за довжиною автомобільних шляхів із твердим покриттям.

варіанти відповідей

Китай

США

Японія

Індія

Запитання 20

Укажіть чинник, який безпосередньо НЕ вливає на статевий склад населення.

варіанти відповідей

міграція

тривалість і рівень життя населення

кліматичні умови

становище жінки в сімʼї та суспільстві 

Запитання 21

Демографічне старіння - це процес...

варіанти відповідей

переважання у структурі населення осіб молодшого віку

переважання у структурі населення осіб старшого віку

переважання у структурі населення осіб працездатного віку

переважання у структурі населення осіб непрацездатного віку 

Запитання 22

Для країн, де має місце "бейбі-бум", необхідно...

варіанти відповідей

будувати дороги

будувати будинки для людей похилого віку

будувати школи і дитячі садки

збільшити випуск контрацептивів 

Запитання 23

Для Індії характерна статево-вікова піраміда у формі...

варіанти відповідей

"дзиги"

"шолому"

"капелюха"

"парасолі" 

Запитання 24

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про складний земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі та охоплює літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу та соціосферу. середовище

варіанти відповідей

поверхню Землі

навколишнє

космічний простір

географічний простір 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест