Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Графік рівняння з двома змінними

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 127 разів
24 запитання
Запитання 1

Чим можна зобразити розв’язок (х0 у0) рівняння з двома змінними х та у?

варіанти відповідей

Прямою

точкою координатної площини

колом

Запитання 2

Графіком рівняння з двома змінними є пряма. Що є графіком рівняння, рівносильного даному?

варіанти відповідей

Деяка інша фігура

деяка інша пряма

та ж пряма

Запитання 3

Серед рівнянь із двома змінними а)–е) вказати три, що не мають графіків:

а) х2 + у2 = 4;                б) х2 + у2 = –10;                  в)х4 + у4 = 16;

г) х4 + у4 = –1;             д) 0х + 0у = –1;                  е) х + у = –1.

варіанти відповідей

а); в); д)

б); г); е)

а); в); е)

б); г); д)

Запитання 4

Серед рівнянь із двома змінними а)–е) вказати три, графіками яких є одна точка — початок координат:

а) х2 + у2 = 0;             б) х2 + у2 = 16;                    в) х4 + у4 = 0;

г) х6 + у6 = 0;             д) х2 + у2 = –16;                   е) х4 + у4 = 16.

варіанти відповідей

б); в); д)

а); Г); е)

а); в); г)

б); д); е)

Запитання 5

Серед рівнянь а)–е) вказати три, графікам яких належить початок координат — точка О(0; 0):

а) х2 + у2 = 0;             б) х – у = 0;                      в) х – у = 1;

г) х + у = 0;                д) х + 3у = 7;                        е) х2 + у2 = 1.

варіанти відповідей

в); д); е)

а); б); г)

а); в); д)

б); г); е)

Запитання 6

Серед лінійних рівнянь а)–е) вказати три рівняння, які не мають графіків:

а) 0x + 0y = 5;            б) 0x + 4y = 5;                  в) 3x + 4y = 5;

г) 0x + 0y = –1;          д) 0x + 0y = 0;                  е) 0x + 0y = –0,1;

варіанти відповідей

а); г); е)

б); в); д)

а); в); д)

б); г); е)

Запитання 7

Серед лінійних рівнянь а)–е) вказати три рівняння, графіком яких є пряма:

а) 2x – 3y = 4;                 б) 0x + 0y = 4;                  в) 5x + 0y = 7;

г) 0x + 0y = –1;               д) 0x + 0y = 0;                  е) 0x – y = 3.

варіанти відповідей

а); б); в)

г); д); е)

а); в); е)

б); г); д)

Запитання 8

Вказати вісь, до якої перпендикулярний графік рівняння

x = 10

варіанти відповідей

ох

оу

Запитання 9

Вказати вісь, до якої паралельний графік рівняння

х=-4

варіанти відповідей

ох

оу

Запитання 10

Вказати вісь, до якої перпендикулярний графік рівняння

у=0,6

варіанти відповідей

ох

оу

Запитання 11

Вказати вісь, до якої паралельний графік рівняння

4у=-12

варіанти відповідей

ох

оу

Запитання 12

Вказати вісь, до якої перпендикулярний графік рівняння

2х+0у=-12

варіанти відповідей

ох

оу

Запитання 13

Вказати вісь, до якої паралельний графік рівняння

0х+3у=-7

варіанти відповідей

ох

оу

Запитання 14

Вказати абсцису точки перетину з віссю x графіка рівняння: x + 0y = 4

варіанти відповідей

0

4

-4

1

Запитання 15

Вказати абсцису точки перетину з віссю x графіка рівняння: 2x + 0y = 10

варіанти відповідей

10

5

0.5

2

Запитання 16

Вказати ординату точки перетину з віссю y графіка рівняння 0x + y = 4

варіанти відповідей

0

4

-4

1

Запитання 17

Вказати ординату точки перетину з віссю y графіка рівняння 0x + 7y = –28

варіанти відповідей

-28

7

-4

-0.25

Запитання 18

Серед рівнянь першого степеня з двома змінними а)–е) вказати три, графіки яких проходять через початок координат:

а) 4x – y = 1;                    б) x + 2y = 0;                    в) x + 2y = 4;

г) x – 3y = 7;                    д) 2x + y = 0;                    е) 5x – 4 = 0.

варіанти відповідей

а); б); е)

в); г); д)

а); в); г)

б); д); е)

Запитання 19

Вказати, що є графіком рівняння x = 10

варіанти відповідей

Пряма, яка проходить через початок координат

Пряма, яка перетинає вісь x і перпендикулярна до неї

Пряма, яка перетинає вісь y і перпендикулярна до неї

Запитання 20

Вказати, що є графіком рівняння y = 4x

варіанти відповідей

Пряма, яка проходить через початок координат

Пряма, яка перетинає вісь x і перпендикулярна до неї

Пряма, яка перетинає вісь y і перпендикулярна до неї

Запитання 21

Серед рівнянь а)–е) вказати три, графіки яких перпендикулярні до осі оx:

а) x = 0,8;                         б) y = 4x;                           в) y = 2;

г) x + 0y = 7;                    д) y = –3;                          е) x = –3;

варіанти відповідей

б); в); д)

а); г); е)

а); б); в)

г); д);е)

Запитання 22

Серед рівнянь а)–е) вказати три, графіки яких перпендикулярні до осі y:

а) y = 6; б) x = 5; в) y = 0,7;

г) y = 4x;              д) x = 3; е) 0x + y = 12

варіанти відповідей

а); в); д)

б); г); д)

б); г); е)

а); в); е)

Запитання 23

Серед точок а)–е) вказати три, які належать графіку рівняння x + y = 7:

а) (0; 7);                           б) (0; 0);                            в) (3; 4);

г) (1; 6);                            д) (6; 2);                            е) (7 ; 1).

варіанти відповідей

а); в); г)

а); в); д)

б); г); е)

б); г); д)

Запитання 24

Серед точок а)–е) вказати три, які належать графіку рівняння x + y = 5:

а) (3; 2);                           б) (6; 1);                            в) (6; –1);

г) (4; 3);                            д) (4; 2);                            е) (0 ; 5).

варіанти відповідей

а); в); д)

б); г); е)

а); в); е)

б); г); д)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест