ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Додано: 22 грудня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Сукупність самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, які представляють волю і інтереси громадян це ...

варіанти відповідей

асоціації

громадянське суспільство

самоуправління

громада

Запитання 2

Що з перерахованого не є ознакою територіальної громади?

варіанти відповідей

наявність повного або часткового самоврядування

підтримка один одного та взаємодопомога

партнерські відносини в економіці, бізнесі

спільне вирішення своїх соціально-побутових проблем

Запитання 3

Сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що постають перед соціальною спільнотою, суспільством, це...

варіанти відповідей

волонтерська діяльність

політична активність

культурна активність

соціальна активність

Запитання 4

Зорієнтована на громадські інтереси діяльність членів соціуму, що приводить до співпраці, солідарності, взаємної довіри між індивідами є обов'язковою умовою існування...

варіанти відповідей

громадянського суспільства

демократичного суспільства

вільного суспільства

глобального суспільства

Запитання 5

Що з перерахованого не є видом громадянського суспільства?

варіанти відповідей

демократичне громадянське суспільство

посередницьке громадянське суспільство

виборче громадянське суспільство

активне громадянське суспільство

освічене громадянське суспільство

Запитання 6

Що з перерахованого не входить в структуру громадянського суспільства?

варіанти відповідей

добровільні громадські організації та рухи

незалежні засоби масової інформації

громадська думка

депутати міської ради

Запитання 7

Держава, зміст і призначення якої є захист прав людини, що даються їй від природи як «невід’ємні», називається:

варіанти відповідей

поліцейською державою

правовою державою

соціальною державою

демократичною державою

Запитання 8

На відміну від станово-кастового суспільства, громадянське суспільство засноване на:

варіанти відповідей

визнанні соціальної нерівності людей

визнанні загальної правової рівності людей

визнанні всеохоплюючої регламентації суспільного життя

визнанні соціально-політичної турботи держави про людину

Запитання 9

На відміну від епохи станово-кастового суспільства форма реалізації державної влади в епоху становлення і розвитку громадянського суспільства стала більше залежати від:

варіанти відповідей

форми державного устрою

форми державного правління

форми політичного режиму

форми політичної системи

Запитання 10

Принципи індивідуалізму, свободи, рівності, законності, «верховенства права і закону» — принципи, на яких:

варіанти відповідей

ґрунтувалося право епохи громадянського суспільства

ґрунтувалося право епохи станово-кастового суспільства

ґрунтувався юридичний світогляд

ґрунтувався політичний світогляд

Запитання 11

Яким чином індивід може досягти особистої свободи?

варіанти відповідей

За допомогою підтримки з боку держави

Через досягнення суспільної або власної мети 

Через об'єднання (громадські партії, організації тощо)

За умови соціальної взаємодії та суперництва

Запитання 12

Прикладом інституцій громадянського суспільства є:

варіанти відповідей

Бюджетна організація

Прокуратура

Міська рада

Профспілка 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест