24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

хімічні реакції

Додано: 7 грудня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
9 запитань
Запитання 1

Укажіть речовину, що виступає в окисно-відновних реакціях і як окисник, і як відновник

варіанти відповідей

MnO2

MnCl2

KMnO4

Ba(MnO4)2

Запитання 2

Як називаються хімічні реакції, що відбуваються з виділенням теплоти?

варіанти відповідей

каталітичні

оборотні

ендотермічні

окисно-відновні

екзотермічні

Запитання 3

За електронною будовою атома визначити мінімальний і максимальний ступені окиснення елемента ....4s24p3

варіанти відповідей

+3 і -3

+4 і -4

-3 і +5

-1 і +6

Запитання 4

Укажіть чинники,які будуть сприяти зміщенню рівноваги реакції:

2SO2(г) +O2(г) = 2SO3(г); ΔH<0

в бік вихідних речовин.

варіанти відповідей

підвищення температури

зниження температури

підвищення тиску

зниження тиску

підвищення концентрації сульфур (ІV) оксиду

підвищення концентрації сульфур( VІ ) оксиду

Запитання 5

Вкажіть хімічний елемент, який є відновником у хімічній реакції між алюмінієм і сульфатною кислотою.

варіанти відповідей

Гідроген

Сульфур

Алюміній

Оксиген

Запитання 6

Скільки теплоти виділиться чи поглинеться, якщо 0,25 моль ферум(ІІІ) оксиду прореагує з алюмінієм згідно з термохімічним рівнянням реакції

Fe2 O3 +2Al = 2Fe+ Al2 O3; ΔH= -832 кДж.

варіанти відповідей

виділиться 416 кДж теплоти

виділиться 208 кДж теплоти

поглинеться 416кДж теплоти

поглинеться 208кДж теплоти

Запитання 7

Вкажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник.

варіанти відповідей

сульфур(І V) оксид

гідроген сульфід

сірка

концентрована сульфатна кислота

Запитання 8

Під час зміни ступеня окиснення Карбону з -4 до +4 він що робить?

варіанти відповідей

приєднує вісім електронів

віддає вісім електронів

віддає чотири електрони

приєднує чотири електрони

Запитання 9

Під час розчинення у воді 0,28 г лужного металу виділилось 0,448 л водню(н.у.). Назвіть метал та вкажіть його протонне число.

варіанти відповідей

Калій, протонне число 19

Калій, протонне число 20

Літій, протонне число 3

Літій, протонне число 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест