Класифікація хімічних реакції 9 клас

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Копія з тесту: Хімічні реакції
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.

Схема реакції

1  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O

2  SO3 + H2O → H2SO4

3  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

4  Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

Тип реакції

А  заміщення

Б  обміну

В  розкладу

Г  сполучення

варіанти відповідей

1Б 2Г 3А 4В

1Г 2А 3В 4Б

1А 2Б 3В 4Г

1Б 2В 3Г 4А

Запитання 2

 Укажіть рівняння реакцій розкладу

варіанти відповідей

3Fe + 2O2 = Fe3O4

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O

2КСІО3 =2КСІ+3О2

Запитання 3

Вкажіть рівняння реакції заміщення

варіанти відповідей

2HgO = 2Hg + O2

Mg +H2SO4= MgSO4+H2

4B +O2 = 2B2O3

MnCl2 + 2KOH = 2KCl + Mn(OH)2

Запитання 4

Унаслідок реакції сполучення утворюється

варіанти відповідей

дві складні речовини

одна складна речовина

проста і складна речовина

декілька простих речовин

Запитання 5

Реакція виду:

MgCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Mg(NO3)2

це реакція..

варіанти відповідей

заміщення

сполучення

 обміну

розкладу

Запитання 6

Хімічна реакція цинку з хлоридною кислотою є реакцією

варіанти відповідей

сполучення

розкладу

заміщення 

обміну

Запитання 7

Скороченому йонному рівнянню

SO32- + 2H+ = SO2 + H2O відповідають пари речовин

варіанти відповідей

Na2SO3 і HCl

Na2SO4 і HCl

ZnSO3 і H2SO4

Ag2SO3 і HCl

Запитання 8

Вкажіть умови, за яких реакції обміну відбуваються до кінця:

варіанти відповідей

виділяється тепло

виділяється газ

випадає осад

реакції відбуваються у взаємно-протилежних напрямках

утворюється малодисоційована речовина - вода

реакція відбувається зі зміною ступеня окиснення.

Запитання 9

Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.


Умови перебігу реакцій                            Реагенти

йонного обміну до кінця
а) випадання осаду                     1) CuSO4 + KOH→б) виділення газу і води               2) AI2(SO4)3 + NaCI→в) утворення води                         3) K2CO3 + HCI→                                                        4) LiOH + H2SO4→

варіанти відповідей

а)1, б)2, в)3

а)2, б)4, в)3

а)1, б)3, в)4

а)4, б)3, в)2

Запитання 10

Реакції заміщення- це реакції

варіанти відповідей

з утворенням двох складних речовин

з утворенням одної складної речовини

з утворенням однієї простої та однієї складної речовини

Запитання 11

До якого типу хімічних реакцій належить реакція 3Н2+2N2=2NH3:

варіанти відповідей

Заміщення

Сполучення

Обміну

Розкладу

Запитання 12

Вкажіть тип реакції, між простою і складною речовиною, в якій атоми простої речовини заміщують один із атомів, що входить до складу складної:

варіанти відповідей

Обміну

Розкладу

Заміщення

Сполучення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест