Хімічні реакції

Додано: 19 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Під час ендотермічних реакцій:

варіанти відповідей

поглинається теплота

виділяється теплота

ніяких змін не відбувається

Запитання 2

В екзотермічних реакціях значення теплового ефекту ΔН:

варіанти відповідей

від'ємне

додатне

дорівнює нулю

Запитання 3

При згоранні метану виділяється теплота і світло. Вкажіть тепловий ефект цієї реакції:

варіанти відповідей

ΔН > 0

ΔН < 0

ΔН = 0

Запитання 4

Каталізатор - це речовина, яка:

варіанти відповідей

збільшує вихід продукту

входить до складу продуктів реакції

змінює швидкість реакції

зменшує вихід продукту реакції

Запитання 5

Процес окиснення - це...

варіанти відповідей

процес приєднання електронів  

процес віддачі електронів     

процес приєднання і віддачі електронів     

процес утворення йонів

Запитання 6

Яка реакція належіть до окисно-відновних?

варіанти відповідей

CaO + CO2 = CaCO3

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Запитання 7

Вкажіть ступінь окиснення Оксигену в кисні O2

варіанти відповідей

+2

-2

0

-1

Запитання 8

Вкажіть ступінь окиснення Оксигену в калій сульфаті K2SO4

варіанти відповідей

+2

-2

+6

-1

Запитання 9

Вкажіть ступінь окиснення Мангану в калій перманганаті KMnO4


варіанти відповідей

+6

+5

+7

+2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест