Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів

Тест виконано: 242 рази
19 запитань
Запитання 1

Основною ознакою ненасичених сполук є

варіанти відповідей

наявність кратних зв'язків між атомами Карбону і Оксигену

наявність кратних зв'язків між атомами Оксигену і Гідрогену

 наявність кратних зв'язків між атомами Гідрогену

наявність кратних зв'язків між атомами Карбону і Гідрогену

 наявність кратних зв'язків між атомами Карбону

Запитання 2

Якщо порівнювати насичений та ненасичений вуглеводні з однаковою кількістю атомів Карбону, то у молекулі ненасиченого вуглеводню порівняно з відповідним насиченим менша кількість


варіанти відповідей

атомів Оксигену

 атомів Гідрогену

йонних зв'язків

ковалентних зв'язків

атомів Карбону

Запитання 3

Виберіть властивість, НЕ характерну для етену

варіанти відповідей

молекула містить 4 атоми Карбону

у молекулі є подвійний зв'язок

газ (н.у.)

без запаху

безбарвний

Запитання 4

Виберіть спільні властивості для етену та етину


варіанти відповідей

гази  без запаху

добре розчиняются у воді

добре розчиняються в органічних розчинниках

мають фізіологічний вплив на рослини

Запитання 5

Виберіть молекулярну формулу етену

варіанти відповідей

 CH4

 C2H2

C2H6

 C2H4

C3H8

Запитання 6

Виберіть молекулярну формулу ацетилену

варіанти відповідей

C2H2

C2H6

C2H4

C4H10

Запитання 7

Якщо до етену приєднати гідроген, то утвориться


варіанти відповідей

етен

етан

етин

етіан

Запитання 8

Укажіть тип зв'язку в молекулах алкінів


варіанти відповідей

Одинарний

потрійний

подвійний

два подвійних

Запитання 9

Структурна формула якого вуглеводню відноситься до алкенів

варіанти відповідей

СН3 -СН2 -СН3

СН2=СН-СН2-СН2-СН3

СН3 - С -= С - СН3

Запитання 10

Назва якого вуглеводню належить до алкінів

варіанти відповідей

а) бут-1-ин

б) пропан

б) 2-метил-бут-1-ен

Запитання 11

Які алкени за нормальних умов гази

варіанти відповідей

а) С517

б) С24

в) С17

Запитання 12

Формула октану:

варіанти відповідей

С8Н16

С8Н18

СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

С9Н20

Запитання 13

В ізомерів:

варіанти відповідей

однакове значення відносної молекулярної маси

однакова кількість атомів Карбону та Гідрогену

мають різний якісний та кількісний склад

відрізняються між собою на одну групу -ОН

Запитання 14

Яка речовина належить до ненасичених вуглеводнів ряду етину:

варіанти відповідей

С3Н4

С3Н6

С5Н10

С4Н8

Запитання 15

Вкажіть формулу найближчого гомолога етену:

варіанти відповідей

С3Н4

С4Н8

С3Н6

С4Н6

Запитання 16

Яка формула пропену:

варіанти відповідей

С2Н4

С3Н8

С3Н6

С3Н4

Запитання 17

Виберіть з переліку алкіни (декілька відповідей):

варіанти відповідей

С5Н8

С8Н18

С6Н10

С4Н10

С3Н6;      

С7Н8

С7Н12

С4Н6

Запитання 18

Загальна формула алкінів:

варіанти відповідей

СnН2n+2

СnН2n-2

СnН2n-6

СnН2n

Запитання 19

Укажіть алкен, молярна маса якого становить 56 г/моль

варіанти відповідей

С4Н10

С4Н8

С5Н10

С3Н6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест