Химия 17 нб

Додано: 1 червня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 96 разів
65 запитань
Запитання 1

Яке захисне число буде найбільшим для желатини

варіанти відповідей

«залізне» - 5.0

«золоте» - 0.01

для золю сірки – 0.00012

«рубінове» - 2.5

«срібне» - 0.035

Запитання 2

При виготовленні колоїдних препаратів срібла протарголу і коларголу білкові речовини до них додають для

варіанти відповідей

протидії можливим хімічним реакціям

збільшення розмірів частинок

забезпечення додаткової лікувальної дії

покращення сприйняття препарату організмом

колоїдного захисту розчинів

Запитання 3

При зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами відбувається

варіанти відповідей

підвищення агрегативної стійкості

підвищення седиментаційної стійкості

взаємна коагуляція

колоїдний захист

седиментація

Запитання 4

Розчини протарголу і коларголу з часом можуть змінювати свою структуру і втрачати агрегативну стійкість внаслідок злипання частинок дисперсної фази, цей процес називається

варіанти відповідей

седиментація

гелеутворення

набухання

коагуляція

пептизація

Запитання 5

Явище підвищення порогу коагуляції при додаванні до золю високомолекулярних речовин – це

варіанти відповідей

сенсибілізація

седиментація

колоїдний захист

діаліз

коагуляція

Запитання 6

Коагулююча здатність йонів з однаковим зарядом

варіанти відповідей

зростає зі збільшенням радіуса дегідратованого йона

не залежить від розмірів йонів

зростає зі зменшенням радіуса гідратованого йона

зростає зі зменшенням радіуса дегідратованого йона

зростає зі зменшенням радіуса гідратованого йона.

Запитання 7

Коагуляція – це

варіанти відповідей

зменшення дисперсності системи внаслідок злипання частинок дисперсної фази

адсорбція низькомолекулярних домішок частинками дисперсної фази

процес осідання частинок дисперсної фази під дією зовнішніх чинників

зменшення здатності до вільного переміщення частинок дисперсної фази

дезагрегація частинок дисперсної фази

Запитання 8

Йон може проявити коагулюючу дію лише тоді, коли

варіанти відповідей

його заряд протилежний заряду колоїдних частинок

його заряд співпадає з зарядом колоїдних частинок

його концентрація у розчині достатньо висока

його діаметр більший від діаметра молекули дисперсійного середовища

він має позитивний або негативний заряд не менше 2

Запитання 9

Явище зниження порогу коагуляції при додаванні до золю певних речовин – це

варіанти відповідей

звикання

колоїдний захист

коагуляція

седиментація

сенсибілізація

Запитання 10

Величиною, що кількісно характеризує захисну дію ВМР, є

варіанти відповідей

коагулююча здатність

поріг коагуляції

потенціал седиментації

захисне число

дзета-потенціал

Запитання 11

Кінетична стійкість дисперсних систем – це їхня здатність

варіанти відповідей

утворювати зв’язки між частинками, які перешкоджають їх переміщенню

протистояти агрегації частинок

утворювати стійкі сольватні оболонки

протистояти силі тяжіння

протистояти дії зовнішнього електричного поля

Запитання 12

Агрегативна стійкість дисперсних систем – це їхня здатність

варіанти відповідей

протистояти дії зовнішнього електричного поля

протистояти силі тяжіння

утворювати стійкі сольватні оболонки

протистояти агрегації частинок

утворювати зв’язки між частинками, які перешкоджають їх переміщенню

Запитання 13

Залізним числом називають

варіанти відповідей

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 відповідного золю, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 5%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 відповідного золю, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину з масовою часткою натрій хлориду 10%

число г сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 відповідного золю, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 відповідного золю, щоб захистити його від коагуляції додаванням 10 см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 1 см3 відповідного золю, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

Запитання 14

«Золотим» захисним числом називають

варіанти відповідей

число г сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю золота, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю золота, щоб захистити його від коагуляції додаванням 10см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

числом г сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю золота, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 5%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 1 см3 золю золота, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю золота, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

Запитання 15

«Залізним» захисним числом називають

варіанти відповідей

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю заліза, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 1 см3 золю заліза, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю заліза, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 5%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю заліза, щоб захистити його від коагуляції додаванням 10 см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число г сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю заліза, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

Запитання 16

«Срібним» захисним числом називають

варіанти відповідей

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 1 см3 золю срібла, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

числом г сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю срібла, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 5%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю срібла, щоб захистити його від коагуляції додаванням 10см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число мг сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю срібла, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

число г сухої високомолекулярної речовини, яку треба додати до 10 см3 золю срібла, щоб захистити його від коагуляції додаванням 1см3 розчину натрій хлориду з масовою часткою NaCl 10%

Запитання 17

Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Що таке поріг коагуляції

варіанти відповідей

мінімальна концентрація неелектроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація емульсії, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація золю, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація електроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація гелю, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

Запитання 18

Флокуляція коагуляція застосовується для

варіанти відповідей

очистки питної та стічних вод

одержання знесоленої води

визначення знака заряду частинок золів

виділення електролітів з розчинів

підвищення концентрації золів

Запитання 19

Фармацевтичний препарат коларгол – це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука

варіанти відповідей

викликає коагуляцію

зменшує агрегативну стійкість

сприяє седиментації

підвищує агрегативну стійкість

збільшує ступінь дисперсності

Запитання 20

Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем

варіанти відповідей

дифузійний

хімічний

дзета-потенціал

електродний

термодинамічний

Запитання 21

Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Що таке поріг коагуляції

варіанти відповідей

мінімальна концентрація золю, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація неелектроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація електроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація гелю, при перевищенні якої спостерігається коагуляція

мінімальна концентрація емульсії, при перевищенні, якої спостерігається коагуляція

Запитання 22

При зменшенні захисної дії білків холестерин відкладається на стінках судин внаслідок злипання його часточок , це явище називають

варіанти відповідей

коагуляцією

синергізм

сенсибілізацією

пептизацією

тиксотропією

Запитання 23

В якому ступені заряд іона-коагулятора входить до математичного виразу закона Дерягіна-Ландау для порога концентраційної коагуляції

варіанти відповідей

+6

+2

-3

+1

+4

Запитання 24

Захисні числа деяких високомолекулярних речовин дорівнюють: желатин – 0,1; казеїнат натрію – 0,5; крохмаль – 35; декстрин – 20; сапонін – 40. Яка із запропонованих високомолекулярних речовин володіє найбільшою захисною дією

варіанти відповідей

сапонін

крохмаль

желатин

декстрин

казеїнат натрію

Запитання 25

Коагулююча здатність іонів з однаковими зарядами та електронною структурою збільшується із зменшенням їх ступеня гідратації. Який з катіонів має найменшу коагулюючу здатність по відношенню до золю AgI з від’ємно зарядженими часточками

варіанти відповідей

Cs+

Li+

Na+

K+

Rb+

Запитання 26

При зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами відбувається

варіанти відповідей

седиментація

підвищення агрегативної стійкості

підвищення седиментаційної стійкості

колоїдний захист

взаємна коагуляція

Запитання 27

Коагулююча здатність електроліту залежить від

варіанти відповідей

густини золю

ступеня дисперсності золю

об’єму золю

концентрації електроліту

валентності іона-коагулятора

Запитання 28

Золь ферум(ІІІ) гідроксиду, часточки якого заряджені позитивно коагулюють електролітами. Який з наведених електролітів має найбільшу здатність до коагуляції

варіанти відповідей

натрію фосфат

феруму(ІІ) сульфат

алюмінію нітрат

алюмінію карбонат

калію хлорид

Запитання 29

Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Коагулююча здатність аніонів зростає в ряду

варіанти відповідей

величини електрокінетичного потенціалу

величини потенціалу поверхні

величини його валентності

температури

концентрації електроліту

Запитання 30

У лабораторії отриманий колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину

варіанти відповідей

для підвищення його стійкості

для седиментації

для зниження його стійкості

для коагуляції

для посилення дії електроліту – стабілізатора

Запитання 31

Яку з наведених речовин треба додати до гідрозолю аргентуму, щоб підвищити його стійкість

варіанти відповідей

каолін

етиловий спирт

калій олеат

плюмбум стеарат

желатин

Запитання 32

Фармацевтичний препарат протаргол – це колоїдний розчин оксиду срібла. Для підвищення його агрегативної стійкості до нього додають високомолекулярні сполуки (білки). Користуючись величинами срібного числа (в мг) виберіть ВМС, яка матиме найбільшу захисну дію

варіанти відповідей

гемоглобін – 0,25 мг

яєчний альбумін – 2,5

декстрин – 100,0 мг

сапонін – 35,0 мг

желатин – 0,035 мг

Запитання 33

Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають

варіанти відповідей

електрофорезом

порогом коагуляції

-

захисним числом

Запитання 34

У колоїдний розчин була додана необхідна кількість желатину для того, щоб

варіанти відповідей

викликати коагуляція

викликати седиментацію

підсилити дію електроліту- стабілізатора

понизити його стійкість

підвищити його стійкість

Запитання 35

Протаргол і коларгол можуть втрачати агрегативну стійкість внаслідок злипання часточок дисперсної фази, цей процес називають

варіанти відповідей

драглюванням

коагуляцією

набряканням

пептизацією

седиментацією

Запитання 36

Пептизація - це:

варіанти відповідей

очищення золів від домішок

не має правильної відповіді

перехід осаду в колоїдний розчин

подрібнення великих частинок до колоїдного ступеня дисперсності

укрупнення частинок до колоїдної ступеня дисперсності

Запитання 37

Переміщення частинок дисперсної фази відносно дисперсійного середовища під дією електричного поля називається:

варіанти відповідей

коагуляцією

електроосмосом

електролізом

електрофорезом

не має правильної відповіді

Запитання 38

Колоїдна частинка назнавається:

варіанти відповідей

не має правильної відповіді

міцелою

золем

колоїдом

гранулою

Запитання 39

Протаргол і коларгол можуть втрачати агрегатну стійкість внаслідок злипання часточок дисперсної фази, цей процес називають

варіанти відповідей

седиментацією

драглюванням

пептизацією

коагуляцією

Запитання 40

У лабораторії отриманий колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину?

варіанти відповідей

для підвищення його стійкості

для седиментації

для коагуляції

для зниження його стійкості

Запитання 41

Коагулююча здатність електроліту залежить від:

варіанти відповідей

ступеня дисперсності золю

концентрації електроліту

валентності йона – коагулятора

густини золю

Запитання 42

Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явище адсорбції та йонного обміну. Який з йонів вибірково адсорбується з водного розчину на кристалі арґентум (І) хлориду?

варіанти відповідей

H+

OH-

Cu2+

Ag+

Запитання 43

Що таке емульсії?

варіанти відповідей

висококонцентровані гетерогенні системи, в яких дисперсною фазою є бульбашки газу, а дисперсійним середовищем – рідина або тверде тіло

дисперсні системи, які складаються з газоподібного дисперсійного середовища і твердої або рідкої дисперсної фази

вільно-дисперсні системи, які складаються з двох рідин, що не змішуються, одна з яких диспергована у вигляді краплинок у іншій

грубодисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою з розміром частинок 10−6 - 10−4 м

Запитання 44

Що таке піни?

варіанти відповідей

вільно-дисперсні системи, які складаються з двох рідин, що не змішуються, одна з яких диспергована у вигляді краплинок у іншій

грубодисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою з розміром частинок 10−6 - 10−4 м

дисперсні системи, які складаються з газоподібного дисперсійного середовища і твердої або рідкої дисперсної фази

висококонцентровані гетерогенні системи, в яких дисперсною фазою є бульбашки газу, а дисперсійним середовищем – рідина або тверде тіло

Запитання 45

Якими методами можна визначити величину ККМ?

варіанти відповідей

усіма цими методами

вимірюванням поверхневого натягу

вимірюванням елетричної провідності

вимірюванням показника заломлення

Запитання 46

Від яких факторів залежить коагуляційна здатність протиіонів?

варіанти відповідей

від величини їхнього заряду

концентрація іонів

від здатності до гідратації

температура

Запитання 47

Вибрати ознаки грубодисперсних систем: 1-гомогенність; 2-гетерогенність; 3-прозорість; 4- непрозорість; 5-стабільність; 6-нестабільність

варіанти відповідей

2,3,6

1,4,5

1,3,5

2,4,6

Запитання 48

Вибрати дисперсні системи, що відповідають умовному позначенню Р/Г: 1-пил, 2-туман, 3-піна, 4- поролон, 5-дим, 6-аерозольний парфум

варіанти відповідей

1,5

3,4

1,3

2,6

Запитання 49

Туман утворився при контакті вологого теплого повітря з потоком холодного газу. Вказати метод, за яким одержали туман

варіанти відповідей

пневморозпилення

конденсація

зміна напряму і швидкості руху

диспергування

Запитання 50

Вибрати фактори, що зумовлюють тимчасову стійкість суспензій: 1-броунівський рух, 2-наявність заряду, 3-наявність сольватної оболонки, 4-концентрація дисперсної фази

варіанти відповідей

3,4

2,3

1,4

1,2

Запитання 51

Вибрати емульгатори, які здатні підвищити стійкість емульсії абрикосового масла у воді: 1-натрієве мило, 2-кальцієве мило, 3-водорозчинний полімер, 4-каучуковий латекс, 5-гідрофільна глина, 6- гідрофобна сажа

варіанти відповідей

4,5,6

1,2,3

1,3,5

2,4,6

Запитання 52

Вибрати правильне визначення явища «коалесценція»:

варіанти відповідей

виділення дисперсійного середовища в окрему фазу;

розшарування емульсії на два шари – дисперсна фаза і дисперсійне середовище;

виділення емульгатора в окрему фазу;

злиття дрібних частинок дисперсної фази у більші краплі;

Запитання 53

Вказати речовину, що буде катіоноактивною ПАР:

варіанти відповідей

C17H33COONa

(C17H31COO)2Ca

[R(CH3)3N]Cl

RNHCOOH

Запитання 54

Що таке суспензії

варіанти відповідей

вільно-дисперсні системи, які складаються з двох рідин, що не змішуються, одна з яких диспергована у вигляді краплинок у іншій

грубодисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою з розміром частинок 10−6 - 10−4 м

висококонцентровані гетерогенні системи, в яких дисперсною фазою є бульбашки газу, а дисперсійним середовищем – рідина або тверде тіло

дисперсні системи, які складаються з газоподібного дисперсійного середовища і твердої або рідкої дисперсної фази

Запитання 55

Що таке аерозолі?

варіанти відповідей

дисперсні системи, які складаються з газоподібного дисперсійного середовища і твердої або рідкої дисперсної фази

висококонцентровані гетерогенні системи, в яких дисперсною фазою є бульбашки газу, а дисперсійним середовищем – рідина або тверде тіло

вільно-дисперсні системи, які складаються з двох рідин, що не змішуються, одна з яких диспергована у вигляді краплинок у іншій

грубодисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою з розміром частинок 10−6 - 10−4 м

Запитання 56

Вибрати фактори, від яких залежить поріг коагуляції та коагулююча здатність йонів:

варіанти відповідей

концентрація йона;

температура

заряд йона;

ступінь гідратації йона;

Запитання 57

Вказати фактори, що зумовлюють стійкість колоїдних розчинів: 1-знак заряду частинки; 2-величина заряду частинки; 3-товщина дифузного шару; 4-вид йонів у дифузному шарі; 5-броунівський рух колоїдних частинок; 6-величина електрокінетичного потенціалу.

варіанти відповідей

1,3,4,5

2,3,5,6

1,2,3,6

1,2,4,5

Запитання 58

Вибрати фактори, що викликають коагуляцію золю: 1-зміна температури; 2-додавання розчинника; 3-зміна тиску; 4-додавання електроліту; 5-додавання водовіднімаючих засобів.

варіанти відповідей

1,3,4

1,4,5

2,3,5

1,2,3

Запитання 59

Вибрати електроліт, для якого поріг коагуляції золою з від’ємним зарядом частинок буде мінімальним:

варіанти відповідей

Al(NO3)3

K3PO4

CaCl2

Na2CO3

Запитання 60

Порiг коагуляції (ммоль/л) золю йодидй срiбла для електролiту AlCl3 дорiвнює 0,093. Обчислити коагуляційну здатнiсть електролiту AlCl3

варіанти відповідей

2,5 л/ммоль

5,4 л/ммоль

1,08 л/ммоль

10,8 л/ммоль

Запитання 61

Порiг коагуляції (ммоль/л) золю йодиду срiбла для електролiту MgCl2 дорiвнює 0,717. Обчислити коагуляційну здатнiсть електролiту MgCl2

варіанти відповідей

2,39 л/ммоль

0,239 л/ммоль

1,39 л/ммоль

0,139 л/ммоль

Запитання 62

Порiг коагуляції (ммоль/л) золю йодиду срiбла для електролiту KNO3 дорiвнює 50,0. Обчислити коагуляційну здатнiсть електролiту KNO3

варіанти відповідей

0,02л/ммоль

1,5 л/ммоль

0,05 л/ммоль

0,5 л/ммоль

Запитання 63

Золь аргентум (І) йодиду одержаний при надлишку калій йодиду. Який з наведених коагулюючих електролітів матиме найменший поріг коагуляцій:

варіанти відповідей

Калій хлорид

Магній іодид

Цинк нітрат

Алюміній бромід

Ферум (ІІ) хлорид

Запитання 64

Виберіть із запропонованого ряду катіонів іон з найвищою коагуляційною здатністю:

варіанти відповідей

Li+

Rb+

Na+

Cs+

K+

Запитання 65

Виберіть із запропонованого ряду катіонів іон з найнижчою коагуляційною здатністю:

варіанти відповідей

Li+

Na+

Rb+

Cs+

K+

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест