18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Хімія 9. Самостійна робота "Поняття про спирти."

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 50 разів
9 запитань
Запитання 1

За фізичними властивостями метанол -

Вибрати неправильну відповідь.


варіанти відповідей

безбарвна рідина зі специфічним запахом.

легкокипляча рідина tкип.= 64,5 ⁰С.

метанол важчий за воду

метанол легший за воду і змішується з нею в різних співвідношеннях.

метанол надзвичайно отруйний:

10-20 мл - призводить до сліпоти;

30-50 мл - можуть спричинити смерть.

Запитання 2

за фізичними властивостями етанол -

Знайди неправильну відповідь.варіанти відповідей

легкокипляча безбарвна рідина tкип.=78,4 ⁰С зі специфічним запахом.


легший за воду, змішується з нею в будь-яких співвідношеннях.


етанол є розчинником багатьох органічних речовин.


спирт етанол легко загорається і горить яскравим блакитним полум'ям.


Етанол є в′язкою речовиною

Запитання 3

В структурних формулах спиртів замість одного з атомів Гідрогену до атому Карбону приєднана:


варіанти відповідей

карбоксильна група (-СOOH).

гідроксильна група (-ОН).

атом Оксигену (-О).

Запитання 4

Назви спиртів за сучасною хімічною номенклатурою утворюються від назв насичених вуглеводнів з використанням суфіксу 


варіанти відповідей

-ан

-іл

-ін

-ол

Запитання 5

Речовина із молекулярною формулою С2Н5ОН може називатися


варіанти відповідей

метанол

етанол

метиловий спирт

етиловий спирт

Запитання 6


Масова частка Карбону в етанолі


варіанти відповідей

187,7%

34,8%

46%

32,9%

Запитання 7

Формула метанолу:

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н8О

СН3СООН

Запитання 8

Обрати загальну формулу спиртів

варіанти відповідей
Запитання 9

Дайте назву спирту

варіанти відповідей

2,4-метилбутанол

2,4-диметилпентанол-2

2,4-диетилпентанол-2

2,4-диетилпентанол-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест