Хімія і прогрес людства

Додано: 16 травня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 111 разів
9 запитань
Запитання 1

Що означає поняття Зелена хімія? 

варіанти відповідей

 вплив біологічно-активних речовин на живі організми

виробництво лікарських препаратів 

технологічні процеси одержання органічних сполук 

науковий напрямок з удосконалення хімічних процесів для зменшення негативного впливу на довкілля

Запитання 2

У яких галузях сьогодні застосовують хімічні знання?


варіанти відповідей

 у нанотехнологіях

 для розв’язання продовольчої та сировинної проблем

 у медицині

у мікробіології

Запитання 3

Які принципи Зеленої хімії?

варіанти відповідей

Краще попередити утворення відходів, ніж потім їх переробляти

Використовувати тільки викопні природні ресурси 

Синтезовані речовини мають бути менш токсичними за реагенти 

 Уникати побічних реакцій та утворення проміжних продуктів 

Запитання 4

Сучасним напрямком у хімії є:


варіанти відповідей

Впровадження у виробництво процесів із використанням тільки природних речовин

Застосування жорстких умов у технологічних процесах 

 Комп’ютерне моделювання хімічних та біохімічних реакцій 

 Використання класичних органічних розчинників: дихлороетану, хлороформу, бензену тощо Запитання 5

Природні матеріали, які використовують у виробництві промислових продуктів, називають:

варіанти відповідей

  сировиною 

 корисними копалинами

 вихідними речовинами 

гірськими породами

Запитання 6

В літакобудуванні, ракетобудуванні, машинобудуванні, виготовленні хімічної апаратури, виготовлені медичних інструментів використовують

варіанти відповідей

мідь та його сполуки

цинк та його сполуки

титан та його сполуки

Запитання 7

Сукупність промислових способів добування корисних продуктів із використанням живих організмів і біохімічних процесів, сучасний напрямок у синтезі органічних сполук.

варіанти відповідей

Нанохімія

Біотехнологія

Генна інженерія

Запитання 8

Вставте в речення пропущене слово.


.......... - основа економічного зростання та розвитку країни. Вона охоплює сукупність галузей господарства країни, які вивчають і використовують енергоресурси, зокрема енергію води, вітру та Сонця, ядерну, геотермальну, енергію морських припливів і відпливів, біомаси та інших джерел з метою вироблення, перетворення, передання та розподілу енергії.

варіанти відповідей

Хімія

Біологія

Енергетика

Енергія

Запитання 9

Значення Е-фактора дозволяє оцінити

варіанти відповідей

кількість утворених відходів

повноту використання хімічних елементів

ступінь використання сировини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест