2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Хімія і прогрес людства

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 73 рази
9 запитань
Запитання 1

Матеріали - це речовини, що використовуються для виготовлення ...

варіанти відповідей

фізичних тіл

сплавів

речовин

полімерів

Запитання 2

Природні речовини або матеріали, які використовують для виробництва продуктів різних галузей промислового виробництва - ...

варіанти відповідей

мономери

сировина

фунгіциди

реактиви

Запитання 3

Що є основою багатьох промислових технологій

варіанти відповідей

Очищення води

Електроліз

Хімічні реакції

Плавлення металів

Запитання 4

Дайте правильне визначення: «Хімія – це наука …»

варіанти відповідей

про хімічні елементи

про будову атома

про хімічні речовини

про хімічні речовини та їх перетворення

Запитання 5

До неметалічних матеріалів належать (декілька правильних відповідей) ...

варіанти відповідей

бронза

чавун

скло

пластмаси

Запитання 6

Завданнями хімії щодо розв′ язання сировинної проблеми є ...

варіанти відповідей

розвідування і створення альтернативної дешевої сировини

комплексне використання сировинних ресурсів

використання промислових і побутових відходів

зростання видобування корисних копалин

Запитання 7

Екологічні проблеми виникають через (декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

Нестачу екологічних знань у людей

Використання вторинної сировини

Інтенсивний розвиток промисловості

Збільшення кількості рослин

Запитання 8

Установіть відповідність: хімічний процес - екологічна проблема.

а) Утворення оксидів Сульфуру та Нітрогену внаслідок роботи ТЕЦ.

б) Реакція антропогунного Хлору з озоном.

в) Підвищення концентрації СО2 у повітрі внаслідок спалювання палива.

г) Хімічні перетворення фосфатів, які містяться у СМЗ і потрапили зі стічними водами у водойм.


1. Озонові дірки.

2. Парниковий ефект.

3. Загибель гідробіонтів.

4. Кислотні дощі.

варіанти відповідей

а)4; б)1; в)2; г)3.

а)2; б)1; в)4; г)3.

а)4; б)2; в)1; г)3.

а)3; б)2; в)1; г)4.

Запитання 9

Що означає поняття Зелена хімія? 

варіанти відповідей

виробництво лікарських препаратів

технологічні процеси одержання органічних сполук 

науковий напрямок з удосконалення хімічних процесів для зменшення негативного впливу на довкілля 

вплив біологічно-активних речовин на живі організми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест