Хвильова і квантова оптика

Додано: 29 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 782 рази
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть вченого, який вперше визначив швидкість світла астрономічним способом:


варіанти відповідей

Ісаак Ньютон;

 Олаф Ремер;

Іполит Фізо;

Томас Юнг.

Запитання 2

Вкажіть вид випромінювання, до якого належить свічення екрана радара:


варіанти відповідей

 теплове;

електролюмінісцентне;

хемілюмінесцентне;

катодолюмінісцентне.

Запитання 3

Вкажіть вид випромінювання, до якого належить свічення глибоководних риб:


варіанти відповідей

теплове;

 електролюмінісцентне;            

хемілюмінесцентне;

катодолюмінісцентне.

Запитання 4

Вкажіть вид випромінювання, до якого належить свічення трубок рекламних написів:


варіанти відповідей

фотолюмінісцентне;

електролюмінісцентне;             

хемілюмінісцентне;

катодолюмінісцентне.


Запитання 5

Вкажіть вид випромінювання, до якого належить сонячне світло:


варіанти відповідей

теплове;

електролюмінісцентне;             

хемілюмінісцентне;

катодолюмінісцентне.

Запитання 6

Вкажіть формулу для визначення інтерференційного максимуму (вважайте k = 0; 1; 2; 3;...):


варіанти відповідей

Δℓ = (2k + 1) λ;

Δℓ = (2k ─ 1) λ;

Δℓ = (2k + 1) λ/2;

Δℓ = kλ.

Запитання 7

Вкажіть назву явища, яке спостерігав Ісаак Ньютон, пропускаючи світло крізь плоско-опуклу лінзу, щільно притисну ту до плоскопаралельної пластинки:


варіанти відповідей

дисперсія світла;

поляризація світла;

дифракція світла;

кільця Ньютона

Запитання 8

Вкажіть оптичне явище, яке пояснює появу кольорових плям на поверхні води, вкритої тонкою бензиновою плівкою:


варіанти відповідей

поляризація світла;

інтерференція світла;

дисперсія світла;

дифракція світла.

Запитання 9

На чорну класну дошку наклеїли горизонтально білу паперову смужку. Вкажіть, як будуть забарвлені верхній та нижній краї смужки, якщо дивитися на неї крізь тригранну скляну призму:


варіанти відповідей

вся смужка виглядатиме білою;

верхній край буде червоним, а нижній ─ незабарвленим;


верхній край буде фіолетовим, а нижній ─ незабарвленим;


верхній край буде червоним, а нижній ─ фіолетовим;

верхній край буде фіолетовим, а нижній ─ червоним.

Запитання 10

Вода освітлюється жовтим світлом з довжиною хвилі 600 нм. Визначте довжину хвилі у воді та колір світла, який бачитиме плавець, що пірнув:


варіанти відповідей

 610 нм; жовтий;

810 нм; червоний;

460 нм; жовтий;

460 нм; синій;

810 нм; жовтий.


Запитання 11

Вкажіть, що спостерігатиметься в точці на екрані, якщо різниця ходу двох когерентних хвиль до даної точки дорівнює 50 нм, а довжина хвиль ─ 500 нм:


варіанти відповідей

інтерференційний максимум;

інтерференційний мінімум;


може бути і максимум, і мінімум;

не максимум і не мінімум;

дифракційна картина.

Запитання 12

Виберіть явища, у яких найбільш яскраво проявляються корпускулярні властивості світла:


варіанти відповідей

дифракція;

фотоефект;

тиск світла;

дисперсія;

інтерференція.

Запитання 13

Виберіть явища, у яких найбільш яскраво проявляються хвильові властивості світла:


варіанти відповідей

відбивання;

дисперсія;

 дифракція

інтерференція

заломлення

Запитання 14

Червоною межею фотоефекту для металу є зелене світло. Вкажіть, опромінювання цього металу яким світлом ви кличе фотоефект:

варіанти відповідей

червоним;

жовтим;

синім;

фіолетовим;

жовтогарячим.

Запитання 15

Дифракційна ґратка містить 100 штрихів на 1 мм. Відстань від ґратки до екрана дорівнює 1,5 м. Ґратку освітлюють білим світлом (довжини хвиль від 400 нм до 780 нм). Визнач те ширину спектра першого порядку:


варіанти відповідей

13,5 см;

16,4 см;

3,9 см;

39 см;

5,7 см.

Запитання 16

Визначте кут відхилення променів зеленого монохроматичного світла, довжина хвилі якого 540 нм, у спектрі другого порядку, одержаному за допомогою дифракційної ґратки з періодом 0,02 мм:


варіанти відповідей

3°;

10°;

2°;

4°;

5°;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест