І та ІІ закони Ньютона

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: І та ІІ закони Ньютона
8 запитань
Запитання 1

Системи відліку, відносно яких явище інерції спостерігаються, наиваються ...

варіанти відповідей

а) неінерціальними системами відліку

б) миттєвими системами відліку

в) інерціальними системами відліку

г) базовими системами відліку

Запитання 2

Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Це ...

варіанти відповідей

а) другий закон Нютона

б) перший закон Нютона

в) принцип відносності Галілея

г) закон Ома

Запитання 3

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов. Це ...

варіанти відповідей

а) перший закон Ньютона

б) другій закон Ньютона

в) принцип відносності Галілея

Запитання 4

Баскетбольний м'яч масою 0,8 кг після удару, який тривав протягом 0,01с набув швидкості 8 м/с. Обчисліть середню силу удару м'яча.

варіанти відповідей

а) 64 мН

б) 640 Н

в) 100 Н

г) 64 кН

Запитання 5

На тіло масою 3 кг діють дві взаємно перпендикулярні сили: 12 Н і 35 Н. Визначте прискорення руху тіла.

варіанти відповідей

а) 141 Н

б) 111 Н

в) 151 Н

Запитання 6

Під дією сили 20 Н тіло рухається з прискоренням 0,4 м/с2. З яким прискоренням рухалось би це саме тіло під дією сили 100 Н ?


варіанти відповідей

а) 1 м/с2

б) 4 м/с2

в) 2 м/с2

Запитання 7

Рух тіла описується формулою x = 3t + 0,2t2, маса тіла 60кг. Визначте силу, під дією якої рух тіла описується цією формулою.

варіанти відповідей

а) 12 Н

б) 120 Н

в) 180 Н

г) 24 Н

Запитання 8

Другий закон Ньютона

варіанти відповідей

а) дозволяє визначити умови рівноприскореного руху

б) на його основі встановлюють одиницю сили в СІ

в) знаючи модуль і напрямок рівнодійної сил, які діють на тіло завжди можна визначити модуль і напрям прискорення, якого набуває тіло внаслідок цієї дії

г) основний закон динаміки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест