12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

І та ІІ закони Ньютона (2 варіант)

Додано: 13 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
6 запитань
Запитання 1

Виберіть приклад (-и) явища інерції.

1) книга лежить на столі

2) ракета летить по прямій з постійною швидкістю

3) автобус від'їжджає від зупинки

варіанти відповідей

Тільки 1

Тільки 2

1 і 3

1 і 2

Запитання 2

2. Система відліку пов'язана з мотоциклом. Вона є інерціальній, якщо мотоцикл…

варіанти відповідей

Рухається рівномірно по прямолінійній ділянці шосе

Розганяється по прямолінійній ділянці шосе

Рухається рівномірно по звивистій дорозі

За інерцією виїжджає на гору

Запитання 3

Силу, яка діє на тіло, можна обчислити за формулою: 

варіанти відповідей

F=a/m

F=m/a

F=ma

a=F/m

Запитання 4

4. Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до гелікоптера, якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно зі швидкістю, що збільшується за модулем? 

варіанти відповідей

Горизонтально вліво     

Горизонтально вправо

Вертикально вгору

Вертикально вниз

Запитання 5

Спустившись з гірки, санки з хлопчиком гальмують із прискоренням 1,5 м/с2. Визначте модуль рівнодійної сил, які діють на хлопчика та санки якщо їх загальна маса дорівнює 40 кг. 

варіанти відповідей

30 Н

60 Н

55 Н

65 Н

Запитання 6

Тіло рухається вздовж осі ОХ під дією постійної сили 100 Н. Координата тіла змінюється за законом x=10-20t+40t2 . Якою є маса тіла? 

варіанти відповідей

2 кг

2,5 кг

1,25 кг

3 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест