Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 2111 разів
18 запитань
Запитання 1

Система тіл -

варіанти відповідей

декілька тіл, що взаємодіють одне з одним.

система координат.

система відліку

інерціальна система відліку

Запитання 2

Внутрішні сили системи -

варіанти відповідей

сила тяжіння, сила пружності, сила тертя.

сили, які характеризують взаємодію тіл системи між собою.

таких сил не існує.

Запитання 3

Замкнена система -

варіанти відповідей

система тіл, якщо на тіла системи не діють зовнішні сили, або зовнішні сили зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил.

система тіл, в якій не діє сила тертя.

система тіл, в якій не діє сила тяжіння

система тіл, в якій не діють сили взагалі

Запитання 4

Імпульс тіла - це

варіанти відповідей

 величина, яка дорівнює добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху

 скалярна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху.

фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на його переміщення.

векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху.

Запитання 5

Імпульс тіла позначається

варіанти відповідей

p

m

v

E

Запитання 6

Імпульс тіла обчислюють за формулою

варіанти відповідей
Запитання 7

Напрям імпульсу тіла

варіанти відповідей

співпадає з напрямом сили

співпадає з напрямом швидкості

протилежний напрямку швидкості

імпульс напряму немає

Запитання 8

На лівому рисунку зображені вектори швидкості та прискорення тіла. Який з чотирьох векторів на правому малюнку вказує напрямок імпульсу тіла? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

На рисунку зображена траєкторія руху м'яча, кинутого під кутом до горизонту. Куди спрямований імпульс м'яча в найвищій точці траєкторії? Опір повітря дуже малий. 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Одиниця імпульсу тіла в СІ

варіанти відповідей

Н

кг⋅м/с2

кг⋅м/с

Н⋅м

Запитання 11

Імпульс тіла залежить

варіанти відповідей

від маси тіла та його швидкості.

від маси тіла та прискорення тіла.

від маси тіла та висоти над землею.

від маси тіла та квадрату швидкості тіла

Запитання 12

Сформулюйте закон збереження імпульсу

варіанти відповідей

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

У будь-якій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

У замкненій системі тіл скалярна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює скалярній сумі імпульсів тіл після взаємодії.

Запитання 13

Закон збереження імпульсу виконується для:

варіанти відповідей

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки із силами тертя

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють тільки силами тяжіння та пружності

будь-яких тіл

тіл, що складають замкнену систему й взаємодіють із будь-якими силами

Запитання 14

Визначте імпульс тіла масою 0,5 кг, що рухається зі швидкістю 20 м/с.

варіанти відповідей

100 кг⋅м/с

10 кг⋅м/с

1 кг⋅м/с

4 м/с

Запитання 15

Яка маса тіла, якщо його імпульс дорівнює 600 кг⋅м/с за швидкості 15 м/с?

варіанти відповідей

9000 кг

40 кг

4 кг

90 кг

Запитання 16

За якої швидкості руху тіло масою 200 г має імпульс 10 кг⋅м/с?

варіанти відповідей

2000 м/с

0,05 м/с

50 м/с

2 м/с

Запитання 17

Сталева куля рухається зі швидкістю 2 м/с, а алюмінієва куля такого самого радіуса - зі швидкістю 6 м/с. Яка з куль має більший імпульс?

варіанти відповідей

Сталева

Алюмінієва

У них імпульс однаковий

Це визначити не можливо

Запитання 18

Чи може змінитись імпульс тіла, якщо не змінилась ані маса, ані модуль його швидкості?

варіанти відповідей

може, якщо змінився напрямок швидкості.

не може.

визначити не можливо.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест