12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Додано: 19 листопада 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 431 раз
12 запитань
Запитання 1

Кулька масою 500 г рівномірно котиться зі швидкістю 2 м/с. Чому дорівнює імпульс тіла? (Введіть лише числове значення)

варіанти відповідей

1

1000

10

100

Запитання 2

Як направлений імпульс тіла?

варіанти відповідей

він не має напряму

збігається з напрямком швидкості

збігається з напрямком імпульсу сили

направлений протилежно до швидкості

Запитання 3

Вантажний і легковий автомобілі рухаються з однаковою швидкістю. Порівняйте їх імпульси.

варіанти відповідей

у вантажного імпульс менший

у легкового імпульс більший

у вантажного імпульс більший

у легкового імпульс менший

у обох автомобілів імпульс однаковий

Запитання 4

Реактивний рух виникає під час...

варіанти відповідей

відштовхування

руху різних частин тіла відносно центра маси тіла

поділу тіла на частини

відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно решти частини

Запитання 5

В яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей

інерціальних

замкнених

неінерціальних

будь-яких

Запитання 6

Виберіть приклад, який демонструє реактивний рух.

варіанти відповідей

коливання маятника

рух кальмара

політ метелика

падіння листя з дерев

Запитання 7

Як записується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей
Запитання 8

За якою формулою знаходять імпульс тіла?

варіанти відповідей
Запитання 9

Чому дорівнює імпульс тіла масою 2 кг, що рухається зі швидкістю 10 м/с? (Введіть лише числове значення)

варіанти відповідей

10

20

100

50

Запитання 10

Імпульсом тіла називається...

варіанти відповідей

добуток маси тіла і його прискорення

добуток маси тіла і його швидкості

добуток сили, що діє на тіло, і швидкості тіла

добуток сили, що діє на тіло, і часу її дії

Запитання 11

667209_1574161052.jpg

варіанти відповідей

імпульси тіл різні за модулем

імпульси тіл однакові за знаком

імпульси тіл однакові за модулем

імпульси обох тіл дорівнюють нулю

імпульси тіл протилежні за знаком

Запитання 12

Виберіть одиницю імпульсу тіла

варіанти відповідей

Н/с

Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест