Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

Додано: 20 грудня 2021
Предмет: Фізика, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Оберіть векторні величини.

варіанти відповідей

швидкість

прискорення

маса

переміщення

час

Запитання 2

Оберіть скалярні величини (мають тільки числове значення)

варіанти відповідей

швидкість

прискорення

маса

переміщення

час

шлях

Запитання 3

Явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.

варіанти відповідей

Інерція

Інертність

Рух

Невагомість

Запитання 4

Експериментально закон інерції встановив ...

варіанти відповідей

Ісаак Ньютон

Галілео Галілей

Роберт Гук

Альберт Ейнштейн

Запитання 5

Твердження, що тіло знаходиться у стані спокою або рухається прямолінійно рівномірно, якщо на нього не діють інші тіла та поля або їх дії скомпенсовані, ВІРНО:

варіанти відповідей

при будь-яких умовах

в інерціальних системах відліку

в неінерціальних системах відліку

не вірно за будь-яких умов

Запитання 6

Людина, що сидить на стільці, перебуває у стані спокою відносно Землі. Дії яких тіл на стілець скомпенсовані?

варіанти відповідей

Земля

підлога

людина

Сонце

будинок

Запитання 7

Людина, що сидить на стільці, перебуває у стані спокою відносно Землі. Дії яких тіл на людину скомпенсовані?

варіанти відповідей

Земля

підлога

стілець

Сонце

будинок

Запитання 8

Веслярі намагаються змусити човен рухатися проти течії, але човен перебуває у спокої відносно берега. Дії яких тіл при цьому компенсуються?


варіанти відповідей

човна

берегів

води

весел

Землі

Запитання 9

Яка система відліку є інерціальною?

варіанти відповідей

Пов'язана з котом, що спить на столі.

Пов'язана з павучком, що рівномірно спускається на павутинці зі стелі.

Пов'язана з мишеням, що побачило кота й гальмує свій рух.

Запитання 10

Як рухається тіло, на яке діє стала за значенням і напрямом сила?

варіанти відповідей

рівномірно прямолінійно

рівномірно по колу

рівноприскорено прямолінійно

не рухається

Запитання 11

Літак летить рівномірно прямолінійно. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Сила тяги літака дорівнює нулю.

На літак не діє сила опору повітря.

Сила тяги літака трохи більша за силу опору повітря

Сума всіх сил, що діють на літак дорівнює нулю.

Запитання 12

До однієї точки прикладені сили 6 Н та 15 Н, що мають однаковий напрям. Визначте рівнодійну цих сил.

варіанти відповідей

21 Н

9 Н

6 Н

15 Н

Запитання 13

До однієї точки прикладені сили 6 Н та 15 Н, що протилежно напрямлені. Визначте рівнодійну цих сил.

варіанти відповідей

21 Н

9 Н

6 Н

15 Н

Запитання 14

Існують системи відліку, що називають інерціальними, відносно яких матеріальні точки, на які не діють інші тіла (або дія на які інших тіл скомпенсована), перебувають у стані спокою або рухаються прямолінійно і рівномірно.

варіанти відповідей

Закон Архімеда

Закон Галілея

Закон Ньютона

Закон Паскаля

Запитання 15

Систему відліку, що зв'язана з поверхнею Землі, будемо вважати інерціальною. Система відліку, що зв'язана з автомобілем, також буде інерціальною, якщо автомобіль:

варіанти відповідей

рухається рівномірно прямолінійно по дорозі

розганяється на прямолінійній ділянці дороги

рухається рівномірно по кривій дорозі

за інерцією вкочується на гору

Запитання 16

За допомогою яких дослідів спостерігач, що знаходиться в закритій каюті корабля, може встановити чи рухається корабель рівномірно прямолінійно, чи перебуває в спокої?

варіанти відповідей

падіння крапель води

вимірювання дальності польоту тіл, що кидають з однаковою початковою швидкістю в різних напрямах

відхилення тягарця, підвішеного на нитці

рух кульки в різних напрямах по горизонтальній поверхні

за допомогою механічних дослідів це встановити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест