Інформаційна безпека

Додано: 4 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Що називають інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Сукупність антивірусних програм

Сукупність заходів для захисту даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу

Запитання 2

Дії, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо називають

варіанти відповідей

фішинг

хакерська атака

бот-атака

взламування пароля

Запитання 3

Загальний захист мережевого під′єднання здійснюють за допомогою ... , які для захисту створюють бар′єр між комп′ютером і мережею.

варіанти відповідей

Рекламних модулів

Брандмауерів

Антивірусних пограм

Запитання 4

У чому полягає відмінність комп’ютерного вірусу від решти шкідливих програм?

варіанти відповідей

Комп’ютерний вірус копіює та приєднує себе до інших програм

Комп’ютерний вірус не можна вилікувати

Шкідливі програми створюються людьми, а вірус ні

Комп’ютерний вірус створюється випадково, а шкідливі програми навмисне

Запитання 5

Вид шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у клієнтів

варіанти відповідей

хакерська атака

спам

фішинг

Запитання 6

Інформаційний захист це …

варіанти відповідей

сукупність інформації, що оточує людину, незалежно від форми її подання

потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку

процес забезпечення інформаційної безпеки

стан і умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи

Запитання 7

Вкажіть види захисту інформації

варіанти відповідей

морально-етичні засоби

адміністративні (організаційні) засоби

технічні (фізичні) засоби

правові засоби

програмні засоби

антивірусні

Запитання 8

Під безпекою інформаційного середовища розуміється

варіанти відповідей

захищеність системи від випадкового або навмисного втручання в нормальний процес її функціонування

потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку

це стан і умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи

процес забезпечення інформаційної безпеки

Запитання 9

Вкажіть ризики, з якими Ви можете зустрітись, працюючи в мережі Інтернет.

варіанти відповідей

надокучлива реклама

крадіжка особистої інформації

швидка передача даних

віруси, шкідливі програми

Запитання 10

Щоб запобігти ураженню комп'ютера шкідливими програмами, дотримуйтеся таких вимог:

варіанти відповідей

використовуйте ліцензійне програмне забезпечення

установіть комплексну антивірусну програму

не відкривайте вкладені до листів електронної пошти файли від незнайомих адресатів

не проводьте резервне копіювання найбільш цінних даних

Запитання 11

Антивірусні бази - ...

варіанти відповідей

це відстежування підозрілих файлів і змін у файловій структурі.

файли, що містять штампи (зразки) вірусів, і за допомогою яких програма розпізнає вірус.

це певна сукупність виконуваного машинного коду, яка може створювати свої копії і вміщують їх у файли, системні області комп'ютерів, комп'ютерні мережі.

це програма для захисту комп’ютера від вірусів і лікування файлів у разі зараження

Запитання 12

Який метод використовують деякі сайти для захисту пароля облікового запису від зламу?

варіанти відповідей

Логін облікового запису

Антивірусні програми

Багатофакторна авторизація

Електронний підпис

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест