Основні поняття баз даних (моделі даних, об'єкти БД, фільтрування даних, підтримка обмежень цілісності БД)

19 запитань
Запитання 1

Що являє собою СУБД?

варіанти відповідей

комплекс програм, що забезпечує взаємодію користувача з базою даних;

програми для забезпечення взаємодії користувача з даними;

програми для роботи з текстовими файлами;

програми для взаємодії користувачів з операційною системою.

Запитання 2

Перечисліть предметні області, де можуть використовуватися бази даних

варіанти відповідей

будівельна фірма

Міністерство освіти та науки

банк

школа

аеропорт

поліклініка

Запитання 3

За структурою даних БД поділяють на групи, назвіть їх...


варіанти відповідей

фактографічні

реляційні

ієрархічні

документальні

Запитання 4

Яка модель зображена на малюнку?

варіанти відповідей

мережева

ієрархічна

реляційна

Запитання 5

Яка модель зображена на малюнку?

варіанти відповідей

ієрархічна

реляційна

мережева

Запитання 6

Які існують типи зв'язків між таблицями?

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

двоє до одного

один до чотирьох

багато до багатьох

Запитання 7

У таблиці часто використовують поле, яке називають ....

варіанти відповідей

записом

лічильником

форматом даних

Запитання 8

В Microsoft Access поле, в яке можна записувати цілі числа і числа з плаваючою комою, називають:

 

варіанти відповідей

Текстове

Числове

Логічне

Інша відп

Запитання 9

10. Основним об'єктом БД є:

варіанти відповідей

форма;

таблиця;

запит;

звіт;

макрос;

модуль.

Запитання 10

8. Яких видів сортування не існує?

варіанти відповідей

за збільшенням;

реляційного;

за зменшенням;

ієрархічного.

Запитання 11

7. Для чого використовується режим Конструктора?

варіанти відповідей

для введення записів до таблиці;

для створення структури таблиці;

для створення зв'язків між таблицями;

для редагування записів таблиці.

Запитання 12

5. Як називається рядок у таблицях БД?

варіанти відповідей

комірка;

запис;

поле;

аркуш.

Запитання 13

4. Як називається стовпчик у таблицях БД?

варіанти відповідей

комірка;

запис;

поле;

аркуш.

Запитання 14

3. Що не є об’єктами Access?

варіанти відповідей

таблиці;

запити;

малюнки;

звіти;

макроси;

схеми.

Запитання 15

Таблиці в базах даних призначені:

варіанти відповідей

для зберігання даних бази;

для відбору і обробки даних бази;

для введення даних бази і їх перегляду;

для автоматичного виконання групи команд;

Запитання 16

В СУБД Access передбачені такі типи даних: 

варіанти відповідей

текстовий, числовий, дата/час, лічильник, поле MEMO.

текстовий, поле MEMO, поле об'єкта OLE, числовий, лічильник, дата/час, грошовий, логічний.

текстовий, лічильник, числовий, дата/ час, логічний.

текстовий, поле MEMO, числовий, дата/ час, лічильник, фінансовий, логічний, поле об'єкта OLE.

Запитання 17

Який тип даних для поля таблиці слід вибрати для запису наступного значення 185,45 грн.

варіанти відповідей

Короткий текст

Грошова одиниця

Число

Велике число

Запитання 18

Як у базі даних можна сортувати дані

варіанти відповідей

За зростанням

За спаданням

Більше

Менше

Запитання 19

Яким із ярликів можна завантажити програму Microsoft Access?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест