13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Інформаційні джерела та інформаційні технології в проєктній діяльності

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Трудове навчання, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

До якого твердження можна застосувати визначення «документ»?

варіанти відповідей

матеріальний носій запису із зафіксованою на ньому інформацією для передавання її в часі і просторі;

юридично закріплений папір, що засвідчує за його власником право на що-небудь, засвідчує будь-який факт;

обидва твердження вірні;

вірна відповідь відсутня;

Запитання 2

В алфавітному каталозі бібліографічні записи розташовуються:

варіанти відповідей

за галузями знань;

за алфавітом;

за датами видання;

за розділами;

Запитання 3

Який вид пошуку в мережі Інтернет слід застосувати для знаходження нескладних, однозначних питань чи теоретичних положень?

варіанти відповідей

простий пошук;

розширений пошук;

контекстний пошук;

звичайний пошук;

Запитання 4

Під час якого пошуку рекомендують зв’язувати ключові слова логічними операторами and (і), or (або) not (ні) тощо?

варіанти відповідей

простий пошук;

розширений пошук;

контекстний пошук;

звичайний пошук;

Запитання 5

Графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу як в загальному вигляді, так із прорисовкою окремих частин чи деталей називають:

варіанти відповідей

клаузура;

технічний рисунок;

ескіз;

наочним зображенням;

Запитання 6

Процес мислення, за якого розглядається певний клас об’єктів, що уявно поділяють на два або більше підкласів називається:

варіанти відповідей

аналіз;

розподілом;

класифікацією;

пропозиція;

Запитання 7

До якої підгрупи промислових виробів можна віднести: засоби транспорту,прилади, верстати?

варіанти відповідей

вироби, що обслуговують людину і водночас виконують технічну функцію;

вироби, що безпосередньо обслуговують людину;

вироби, що виконують певну роботу і частково

обслуговують людину;

вироби, які виконують лише певну роботу;

Запитання 8

При проведенні виробничого аналізу дизайнер повинний врахувати:

варіанти відповідей

художня цінність виробу, нові конструктивні елементи чи функції, форма, колір, конструкційний матеріал;

технологічність об’єкта, автоматизація під час виготовлення, низька матеріалоємність та енергоємність виготовлення;

надійність, зручність в обслуговуванні;

транспортування, тара чи упаковка до виробу, товарний

вигляд, реклама на упаковці.

Запитання 9

Творчі реферати створюють для:

варіанти відповідей

додаткової самостійної роботи з поглибленого вивчення певної теми в школі;

перевірки готовності людини до виконання тієї чи іншої роботи (саморозкриття);

термінове вивчення питання за дорученням керівництва;

створення власних творчих ідей;

Запитання 10

Який вид інформації характеризує динаміку кількісних та якісних змін у різних соціальних сферах: економіка, демографія тощо?

варіанти відповідей

соціальна;

статистична;

науково-технічна;

кон’юнктурна;

Запитання 11

Сукупність даних про попит та пропозиції на певні види товарів та послуг, співвідношення попиту та пропозиції називають:

варіанти відповідей

соціальною інформацією;

комерційною інформацією;

науково-технічною інформацією;

кон’юнктурною інформацією;

Запитання 12

Коротке і послідовне письмове викладення основного змісту книги, статті, лекції, записане у розповідній формі називається:


варіанти відповідей

теза;

конспект;

рецензія;

план;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест