24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Інформатика. Веб-дизайн

Додано: 7 травня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 87 разів
30 запитань
Запитання 1

Веб-сайт - це ... 

варіанти відповідей

сукупність веб-сторінок 

сукупність веб-сторінок, які збережені на одному сервері

сукупність веб-сторінок певної тематики із системою навігації, які збережені на одному сервері

веб-сторінка певної тематики, яка збережена на одному сервері

Запитання 2

Розміщення сайту на сервері та подальше його адміністрування називають ...  

варіанти відповідей

хостинг

веб-дизайн

веб-розробка

веб-програмування

Запитання 3

Виділяють наступні варіанти створення веб-сайтів ... 

варіанти відповідей

Створення сайту мовою HTML

Автоматизоване створення веб-сайту

Створення веб-сайту з використання спеціального програмного забезпечення

Створення веб-сайту з використання Windows


Запитання 4

Набір правил оформлення і форматування, який може бути застосований до різних елементів документа, називають ... 

варіанти відповідей

Стиль 

Каскадні таблиці стилів 

Атрибути

Теги 

Запитання 5

Програмний продукт, що комбінує різні форми представлення інформації в одному файлі (веб-сторінці): текст; аудіо (звук); зображення; анімації; відео (рухомі зображення, фільми); інтерактивні елементи називають ... 

варіанти відповідей

мультимедіа

гіпертекст

відеофайл

звуковий файл

Запитання 6

Галузь веб-розробки, в завдання якої входить проектування веб-додатків називається... 

варіанти відповідей

Веб-програмування 

Веб-дизайн

Адаптивна верстка

Верстка

Запитання 7

Просування сайту - це ...

варіанти відповідей

комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами

маркетингове поняття, що охоплює цілий комплекс заходів; процес коригування HTML-коду, структури та текстового наповнення (контенту) сайта; контроль зовнішніх чинників на відповідність вимогам алгоритму пошукових систем

наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності

підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, інтуїтивно зрозумілими і такими, що не потребують додаткового навчання

Запитання 8

Пошукова оптимізація - це ...

варіанти відповідей

комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами

маркетингове поняття, що охоплює цілий комплекс заходів; процес коригування HTML-коду, структури та текстового наповнення (контенту) сайта; контроль зовнішніх чинників на відповідність вимогам алгоритму пошукових систем

наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності

підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, інтуїтивно зрозумілими і такими, що не потребують додаткового навчання

Запитання 9

Юзабіліті - це ...

варіанти відповідей

комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами

маркетингове поняття, що охоплює цілий комплекс заходів; процес коригування HTML-коду, структури та текстового наповнення (контенту) сайта; контроль зовнішніх чинників на відповідність вимогам алгоритму пошукових систем

наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності

підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, інтуїтивно зрозумілими і такими, що не потребують додаткового навчання

Запитання 10

Проектування веб-сторінки - це ...

варіанти відповідей

розробка технічного завдання для створення веб-сторінки

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів

підхід, що припускає зміну дизайну сайту залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах

Запитання 11

Верстка веб-сторінки - це ...

варіанти відповідей

розробка технічного завдання для створення веб-сторінки

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів

підхід, що припускає зміну дизайну сайту залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах

Запитання 12

Адаптивна верстка - це ...

варіанти відповідей

розробка технічного завдання для створення веб-сторінки

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів

підхід, що припускає зміну дизайну сайту залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах

Запитання 13

Кросбраузерність сайту - це ...

варіанти відповідей

розробка технічного завдання для створення веб-сторінки

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів

підхід, що припускає зміну дизайну сайту залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах

Запитання 14

Фрагмент документа, розташований між знаками < >, у якому міститься інформація про форматування документу, називають ...  

варіанти відповідей

Стиль 

Каскадні таблиці стилів 

Атрибути

Тег 

Запитання 15

Спеціальна мова, що використовується для опису зовнішнього вигляду сторінок, написаних мовами розмітки даних, називається ...  

варіанти відповідей

Стиль 

Каскадні таблиці стилів 

Атрибути

Теги

Запитання 16

Мову тегів, якою пишуться гіпертекстові документи для мережі Інтернет, називають ...  

варіанти відповідей

Стиль 

Каскадні таблиці стилів 

Мова гіпертекстової розмітки 

Теги

Запитання 17

За допомогою якого тегу додається графічний об'єкт в HTML документ?

варіанти відповідей

<title>...</title>

<br>

<html>...</html>

<img src=”name”>

Запитання 18

Який тег використовується для створення гіперпосилань?

варіанти відповідей

<p>...</p>

<a href=”URL”></a>

<img src=”name”>

<body>...</body>

Запитання 19

Всі зображення, що містяться на веб-сторінках сайта, зберігаються в окремій папці з назвою «images». Тоді тег <img> для вставки зображення logo.gif матиме вигляд:

варіанти відповідей

<img src="images/MyLogo/ logo.gif ">

<img src="images/logo.gif ">

<img src="logo.gif"/images>

<img src="logo.gif ">

Запитання 20

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

.trt

.txt

.html

.css

Запитання 21

Що означає контейнерний тег <P> ... </P>

варіанти відповідей

Текст буде розміщений в таблиці

Тест буде поділено на абзаци

Шрифт тексту буде виділено курсивним стилем

Текст буде розміщуватися тезами

Запитання 22

Жовтий колір сторінки можна задати так:

варіанти відповідей

<body bgcolor="yellow">

<body color="yellow">

<bgcolor="yellow">

<body text="yellow">

Запитання 23

Програма, написана спеціальною мовою програмування і вбудована в HTML-документ.

варіанти відповідей

JavaScript 

Сценарій (скрипт) 

Веб-сторінка

Форма

Запитання 24

Вкажіть значення програмного коду:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows1251">

варіанти відповідей

Кодування тексту

Опис вмісту сторінки

Опис ключових слів

Опис вмісту сторінки на іншій мові

Запитання 25

Що таке HTML - форми?

варіанти відповідей

 це елементи управління для збирання інформації від відвідувачів веб - сайта

це спеціальні програмні коди

обєктно - орієнтована мова JavaScript використовується для створення окремих програм

Запитання 26

 Теги <Н1>...<Н6> використовують для: 

варіанти відповідей

позначення заголовка для таблиці;

 визначення вигляду заголовка вікна, в якому відображатиметься документ; 

позначення тексту як заголовка; 

позначення нового абзацу;

Запитання 27

Який тег відповідає за виділення фрагмента тексту напівжирним накресленням?

варіанти відповідей

<i>...</i>

<u>...</u>

<b>...</b>

<a href="...">...<a>

Запитання 28

Що означає запис у коді?

p { color : grey ;

font : Tahoma 2em ;}

варіанти відповідей

код стилю css до оформлення абзацу тексту

код стилю css до оформлення тексту у таблицях

код стилю css до оформлення заголовків веб-сторінки

Запитання 29

Для чого заданий тег?

<font size="4" color="#000000" face="serif">

варіанти відповідей

Для задавання розміру і кольору шрифту на веб-сторінці

Для задавання розміру і кольору фону веб-сторінки

Для задавання розміру і кольору фону заголовка веб-сторінки

Запитання 30

Що означає даний тег у коді веб-документа?

<body background="font.jpg">

варіанти відповідей

вставка графічного зображення на сторінку веб-документа

в тіло сайта вставлене графічне зображення

графічне зображення є фоном тіла веб-сторінки

вставка таблиці на сторінку веб-документа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест