Інтерференція та дифракція світла

Додано: 20 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 417 разів
13 запитань
Запитання 1

Світло - це електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі довжиною:

варіанти відповідей

від 380 см до 760 см

від 380 нм до 760 нм

від 380 мм до 760 мм

від 380 мкм до 760 мкм

Запитання 2

Явище підсилення коливань в одних точках середовища і послаблення в інших, яке є результатом накладання хвиль однієї довжини, називається…


варіанти відповідей

інтерференцією    


дифракцією               

дисперсією

полярізацією

Запитання 3

Дифракцією світла називається…


варіанти відповідей

зміна напряму світлових променів при переході з одного середовища в іншеогинання світлом перешкод


взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль

Запитання 4

Вкажіть, за якої умови спостерігається інтерференція:

варіанти відповідей

амплітуди коливань хвиль повинні бути однаковими

амплітуди і частоти коливань хвиль повинні бути однаковими

довжини хвиль повинні бути однаковими

світлові хвилі мають бути когерентними

Запитання 5

Принцип Гюнгенса - це

варіанти відповідей

залежність показника заломлення світла від довжини хвилі

кожна точка фронту світлової хвилі сама стає джерелом "вторинних " сферичних хвиль

орієнтація вектора напруженості світлової хвилі під час взаємодії із речовиною

сукупність точок простору , до якиху цей момент дійшла хвиля

Запитання 6

При проходженні світла через отвір, розміри якого порівняні з довжиною світлової хвилі, спостерігається …

варіанти відповідей

дисперсія світла

поляризація світла

дифракція світла

інтерференція світла

Запитання 7

Розділ фізики, що вивчає явища, пов'язані з поширенням електромагнітних хвиль видимого діапазону та їхню взаємодію з речовиною

варіанти відповідей

геометрична оптика

хвильова оптика

оптика

коливання і хвилі

Запитання 8

При освітленні сонячними променями плями бензину на поверхні води спостерігаються кольорові смуги. Вони виникають унаслідок … 

варіанти відповідей

Інтерференції   

Поляризації 

Дифракції  

Дисперсії

Запитання 9

Вкажіть результат інтерференції в точці на екрані, якщо різниця ходу двох когерентних хвиль до неї дорівнює цілому числу довжин хвиль:

варіанти відповідей

інтерференційний максимум

інтерференційний мінімум

може бути і максимум, і мінімум

не максимум і не мінімум

Запитання 10

Дифракційні ґратки бувають

варіанти відповідей

прозорі

відбивні

заломлюючі

Запитання 11

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю? 

варіанти відповідей

жовтого

зеленого

фіолетового

Швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 12

Установіть відповідність між фізичним явищем та його застосування.

1. Інтерференція

2. Дисперсія

3. Поляризація

4. Дифракція

А. Просвітлення оптики.

Б. Експериментальне визначення довжини світлової хвилі.

В. Зменшення інтенсивності світла фар зустрічних автомобілів.

Г. Спектральний аналіз.

Д. Утворення кольорових зображень на плівці фотоапарата.

варіанти відповідей

1-а, 2-д, 3-в, 4-б

1-в, 2-г, 3-б, 4-а

1-д, 2-в, 3-б, 4-а

1-д, 2-г, 3-в, 4-б

Запитання 13

У спектрі виділяють ..... кольорів

варіанти відповідей

3

5

7

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест