12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Україна в умовах десталінізації

Додано: 16 листопада 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 236 разів
12 запитань
Запитання 1

Визначте день, коли сталася подія: "Велике горе спіткало народ.Безмежна наша скорбота.В сльозах Україна біля труни рідного батька і вчителя товариша Сталіна".

варіанти відповідей

5 березня 1950

5 липня 1951

5 березня 1953

5 липня 1953

Запитання 2

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як "культ особи Й.Сталіна"?

варіанти відповідей

1947

1956

1961

1964

Запитання 3

1953,1957,1963 роки в історії УРСР пов'язані з:

варіанти відповідей

початком нових надпрограм М.Хрущова

призначенням нових Перших секретарів ЦК КПУ

початком етапів політичної реабілітації

заснуванням перших антирадянських організацій

Запитання 4

Розширення соціально-економічних і законодавчих прав УРСР стало наслідком процесів

варіанти відповідей

денаціоналізації

децентралізації

федералізації

політичної реабілітації

Запитання 5

Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР та УРСР напр.1950-1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

пропагандувати успіхи однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

мобілізувати колгоспників на відбудову народного господарства

продемонструвати суспільству престижність та почесність праці в колгоспі

Запитання 6

УРСР "кукурудзяна епопея" охопила в

варіанти відповідей

1956

1959

1961

1964

Запитання 7

Поява поняття "раднаргоспи" пов'язано з (зі)

варіанти відповідей

укрупненням колгоспів і ліквідацією МТС

здійсненням децентралізації управління народним господарством

освоєнням цілинних і перелогових земель

запровадженням держприйомки на підприємствах

Запитання 8

Визначте результат процесу лібералізації суспільнополітичного життя в УРСР в період десталінізації:

варіанти відповідей

перехід до ринкової моделі економіки

вдновлення збройної боротьби українців за незалежність

проведення повної реабілітації всіх жертв сталінських репресій

збереження радянської тоталітарної моделі розвитку

Запитання 9

Гостра критика культу особи Сталіна в поєднанні з оприлюдненням злочинної діяльності в Україні Л.Кагановича відбулася в ході:

варіанти відповідей

ХХ з'їзду КПРС

ХХІ з'їзду КПРС

ХХІІ з'їзду КПРС

ХХV з'їзду КПРС

Запитання 10

Серед названих чинників визначте той, в якому названо ознаку продовольчої кризи 1963 року в СРСР:

варіанти відповідей

міграція української молоді в райони освоєння цілини

ліквідація машинно-тракторних станцій і передач сільськогосподарської техніки колгоспам

зростання більш як вдвічі площ вирощування кукурудзи

закупівля Радянським Союзом зерна за кордоном

Запитання 11

Вкажіть,які з наведених положень є складовими реформ, що проводились М.Хрущовим:

варіанти відповідей

побудова дешевого"соціального" житла

ліквідація колгоспів

збільшення трудових пенсій

переведення більшості підприємств на господарський розрахунок

дозвіл індивідуального господарювання на основі приватної власності на засоби виробництва

видача поспортів селянам, скасування "радянського кріпосного права"

впровадження системи орендування земельної власності

Запитання 12

Встановіть правильне твердження

1. термін "Відлига" походить від згадки про нього у статі О.Довженка "Мистецтво живопису і сучасність".

2. ліквідація машинно-тракторних станцій призвела до реального зміцнення технічної бази колгоспів

варіанти відповідей

правильні обидва варіанти

правильний перший варіант

правильний другий варіант

жоден з варіантів не містить правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест