Зародження дисидентського руху. Шістдесятництво.

Додано: 17 листопада 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 229 разів
28 запитань
Запитання 1

Який процес був характерний для духовного життя в Україні в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?

варіанти відповідей

відмова від ідеологічного диктату

згортання політики русифікації

припинення атеїстичної пропаганди

зародження дисидентського руху

Запитання 2

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

варіанти відповідей

"відбудови"

"відлиги"

"застою"

"перебудови"

Запитання 3

 Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела. «…Для цього необхідно: по-більшовицькому засудити і викорінити як несумісний з принципами партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести боротьбу проти спроб відродити його в тій чи іншій формі…»

варіанти відповідей

лібералізація

дисидентство

шістдесятники

реабілітація

Запитання 4

Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела: «…Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді, за шуканням істини замість ідеї, спущеної зверху для оспівування, …за опір, протистояння офіційній літературі та всьому апаратові будівничих казарм…»

варіанти відповідей

лібералізація

дисидентство

шістдесятництво

реабілітація

Запитання 5

Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела: «…Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу…».

варіанти відповідей

дисидентство

реабілітація

шістдесятництво

лібералізація

Запитання 6

Установіть відповідність між поняттям, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхнім відображенням в уривку з історичного джерела: «…Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 р.».

варіанти відповідей

дисидентство

лібералізація

шістдесятництво

реабілітація

Запитання 7

Вкажіть, яке слово є зайвим у цьому логічному ланцюжку:

варіанти відповідей

десталінізація

дисидентство

репресії

шістдесятники

Запитання 8

Вкажіть автора праці "Інтернаціоналізм чи русифікація?", виданої 1965 року, яка стала підсумком діяльності дисидентів періоду відлиги.

варіанти відповідей
Запитання 9

Укажіть автора і назву праці, яка започаткувала "відлигу" в українській літературі.

варіанти відповідей

С.Параджанов, "Тіні забутих предків"

О.Довженко, "Мистецтво живопису і сучасність"

І.Дзюба, "Інтернаціоналізм чи русифікація"

О.Гончар, "Собор"

Запитання 10

Інакомислячі люди, що не поділяють пануючої ідеології, "незгодний", синонімом стало слово "правозахисник" - людина, яка виборює громадянські, релігійні та наіональні права - це

варіанти відповідей

шістдесятники

дисиденти

реабілітовані

ліберали

Запитання 11

Вкажи форми боротьби дисидентів.

варіанти відповідей

протести, звернення на адресу керівників країни, "відкриті листи" до ООН

антикомуністичні виступи в країнах Східної Європи

поширення нелегальної літератури, листівок (самвидаву)

вивішування жовто-блакитних прапорів

створення дисидентських організацій, акції солідарності з іншими народами

страйки

Запитання 12

Укажіть автора спогадів про ув'язнення в ГУЛАГу "Чорні дні мого існування"

варіанти відповідей

І.Світличний

І.Дзюба

С.Параджанов

Л.Самусь

Запитання 13

У 1961 році М. Хрущов заявив, що витрачати фінанси на реставрацію цих об’єктів є розбазарюванням народних коштів. Після цієї заяви з державного обліку було знято 740 історичних пам’яток. Про які об’єкти говорив Хрущов?

варіанти відповідей

колишні панські маєтки

пам’ятки культового походження

пам’ятки козацької доби

пам’ятки князівської доби

Запитання 14

Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»

варіанти відповідей

сприяв переходу до ринкових методів господарювання

створив передумови відновлення збройної боротьби УПА.

забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.

не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.

Запитання 15

Що було притаманне духовному життю України в період десталінізації (1953–1964 рр.)?

варіанти відповідей

відмова держави від антицерковної політики та атеїстичної пропаганди

вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої молоді

ліквідація політико-ідеологічного контролю та цензури в галузі культури

припинення політики русифікації та ідеологізації системи народної освіти

Запитання 16

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: художниця, графік, автор полотен «Прип’ять. Пором», «Біля річки», "Абетка", співавтор вітражу «Тарас Шевченко»; один із організаторів і активний член Клубу творчої молоді "Сучасник".

  

варіанти відповідей

Є.Сверстюк

Л.Костенко

А. Горська

І.Дзюба

Запитання 17

Укажітть прізвище митця - поет, прозаїк, автор збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства», "Поезії".

варіанти відповідей

І.Світличний

А.Горська

В.Стус

В.Симоненко

Запитання 18

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: громадська діячка, поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко».

варіанти відповідей

А.Горська

В.Смоненко

Л.Костенко

В.Сиус

Запитання 19

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: кінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Цвіт граната».

варіанти відповідей

С.Параджанов

В.Симоненко

О.Довженко

В.Биков

Запитання 20

Укажіть прізвище митця відповідно фактів його творчої біографії: видатний поет, правозахисник, відрахований з аспірантури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка АН УРСР за участь в акції протесту проти арештів 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків". Автор збірки "Веселий цвинтар".

варіанти відповідей

В.Симоненко

В.Стус

Є.Сверстюк

Л.Танюк

Запитання 21

Вкажіть на основі тексту, про діяльність яких сил в українському суспільстві підчас «відлиги» йде мова: «Насередину 60-х років в країні діяли гуртки, спілки, комітети, об’ єднання, що мали статути, програми і були добре структуровані. Лідери й активісти руху чітко уявляли не тільки шляхи реалізації визначеної мети, а й теоретично обґрунтовували національно-визвольну боротьбу в Україні».

варіанти відповідей

шовіністів

колабораціоністів

дисидентів

комуністів

Запитання 22

Укажіть діяча: видатний політичний і громадський діяч, дисидент, дипломат, юрист. Разом з І.Кандибою створив УРСС, яка мала програму легального виходу України з СРСР, засуджений до смертної кари, заміненої на 15-річне ув'язнення. Перший посол України в Канаді (1992-1993 рр.). Автор "Сповідь у камері смертника", "Вірю в Бога та в Україну", "Не дам загинуть Україні", "З часів неволі. Сосоновка-7".

варіанти відповідей

Л.Танюк

Л.Лук'яненко

І.Драч

І.Дзюба

Запитання 23

Укажіть причини народження дисидентстського руху.

варіанти відповідей

"відлига" породила надії і водночас принесла розчарування

прийняття Загальної Декларації прав людини (1948 р.), що спричинило розвиток у світі правозахисного руху

ненасильницькі форми і методи

антикомуністичні виступи в Угорщині (1956 р.), в Східній Німеччині (1951 р.) і в Польщі

монопольна влада партійно-радянської номенклатури, цензуру, бюрократизація

утиски національно-культурного життя, русифікація, антирелігійна політика

розширення прав профспілок

Запитання 24

Кому належить вислів: "У питаннях культури я - сталініст"?

варіанти відповідей

О.Кириченко

М.Хрущову

М.Підгорному

П.Шелесту

Запитання 25

В якому році був створений Клуб творчої молоді у Києві "Сучасник"?

варіанти відповідей

1960 р.

1962 р.

1956 р.

1964 р.

Запитання 26

Коли відбулась перша масова акція КТМ "Сучасник" в Жовтневому палаці культури?

варіанти відповідей

4 вересня 1965 р.

жовтень 1956 р.

14 травня 1962 р.

15 жовтня 1959 р.

Запитання 27

Укажіть рік заснування Української робітничо-селянської спілки (УРСС).

варіанти відповідей

1959 р.

1960 р.

1962 р.

1965 р.

Запитання 28

Укажіть рік проведення судового процесу у справі юристів (процес над УРСС).

варіанти відповідей

1959 р.

1961 р.

1962 р.

1960 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест