11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Історія розвитку соціології

Додано: 4 лютого 2020
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
30 запитань
Запитання 1

Макс Вебер виділяє декілька видів соціальної дії:

варіанти відповідей

ціле раціональну, афективну й традиційну.

ціле раціональну, ціннісно-раціональну, афективну й традиційну.

ціле раціональну, ціннісно-раціональну, традиційну.

Запитання 2

Хто є засновником соціології як науки?

варіанти відповідей

Макс Вебер

Огюст Конт

Еміль Дюркгейм

Імануїл Кант

Запитання 3

Предметом вивчення соціології є:

варіанти відповідей

соціальна реальність

навколишнє середовище

оточуюча дійсність

суспільство

Запитання 4

Обєктом вивчення соціології є:

варіанти відповідей

окрема складова суспільства

окрема складова соціальної реальності

окремий компонент суспільного прогресу

Запитання 5

Мак Вебер вважає, що соціологія це наука про...

варіанти відповідей

соціальну реальність, яку соціологія прагне зрозуміти і пояснити

соціальну поведінку, яку соціологія прагне зрозуміти і пояснити

соціальну особистість, яку соціологія прагне зрозуміти і пояснити

Запитання 6

До економічних передумов виникнення соціології відносять...

варіанти відповідей

промислова революція

наукова революція

розвиток капіталістичного виробництва

важкі умови праці

Запитання 7

До політичних умов виникнення соціології відносять...

варіанти відповідей

класові суперечки між пролетаріатом та

буржуазією

Велика Жовтнева революція

Велика Французька революція

Зародження громадянського суспільства

Запитання 8

Науковими передумовами виникнення соціології є..

варіанти відповідей

розвиток природничих наук

розвиток математики

науково-технічна революція ХІХ століття

погляди Томаса Мора

Запитання 9

Огюст Конт спочатку розробляв:

варіанти відповідей

соціальну фізику

соціальну метафізику

історію соціології

Запитання 10

Хто поклав в основу свого вчення " принцип еволюції розвитку суспільства і природи"?

варіанти відповідей

Герберт Спенсер

Огюст Конт

Макс Вебер

Еміль Дюркгейм

Запитання 11

Хто застосував "концепцію виживання найсильніших до соціального світу"?.

варіанти відповідей

Макс Вебер

Герберт Спенсер

Огюст Конт

Еміль Дюркгейм

Запитання 12

В основі вчення якого соціолога лежить "концепція соціологізму"?

варіанти відповідей

Еміль Дюркгейм

Макс Вебер

Герберт Спенсер

ОГюст Конет

Запитання 13

Засновником теорії соціальної діє є...:

варіанти відповідей

Огюст Конт

Макс Вебер

Іммануїл Кант

Запитання 14

У творчості якого мислителя центральною проблемою була проблема соціальної солідарності?

варіанти відповідей

Еміль Дюркгейм

Макс Вебер

Карл Маркс

Запитання 15

Хто є родоначальником теорій соціальної мобільності та соціальної стратифікації?

варіанти відповідей

Питирим Сорокін

Макс Вебер

Герберт Спенсер

Імануїл Кант

Запитання 16

Датою початку української соціології можна вважати ...

варіанти відповідей

1919

1873

1917

Запитання 17

Коли Михайло Грушевський створив першу та другу редакцію

проектів Українського соціологічного інституту?

варіанти відповідей

1917

1873

1905

1919

Запитання 18

Коли Михайло Драгоманов прочитав свою габілітаційну лекцію при вступі на посаду доцента Київського університету?

варіанти відповідей

1919

1873

1917

Запитання 19

Коли Богдан Кістяківський очолив кафедру соціології при

Всеукраїнській академії наук?

варіанти відповідей

1917

1919

1905

Запитання 20

Хто із вітчизняних науковців розглядав суспільне життя, що побудоване за законом боротьби за існування (праця „Ремесла і фабрики на Україні”)?

варіанти відповідей

Сергійт Подолинський

Михайло Грушевський

Михайло Драгоманов

Питирим Сорокін

Запитання 21

Хто з вітчизняних учених визначав соціологію як науку про діяльність людини в суспільстві?

варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Михайло Драгоманов

Питирим Сорокін

Богдан Кістяківський

Запитання 22

Хто автор праць „Мислі о еволюції в історії людськості”(1881), „Що таке поступ?”(1903)

варіанти відповідей

Михайло Драгоманов

Іван Франко

Михайло Грушевський

В"ячеслвав Липинський

Запитання 23

Хто розробляв „соціологію українського суспільства”?

варіанти відповідей

В"ячеслав Липинський

Богдан Кістяківський

Іван Франко

Михайло Драгоманов

Запитання 24

Хто атор слів: "Держава — є правовою організацією народу, яка цілком володіє власною, самостійною і ні від чого не залежною владою"?

варіанти відповідей

Михайло Драгоманов

Богдан Кістяківський

Вячеслав Липинський

Запитання 25

Хто із вітчизняних соціологів є теоретиком правової держави?

варіанти відповідей

Богдан Кістяківський

Михайло Драгоманов

Михайло Грушевський

Питирим Сорокін

Запитання 26

Хтот з вітчизняних соціологів ставив собі за мету з’ясувати причини української «бездержавності» та віднайдення способів усунення її наслідків?

варіанти відповідей

В"ячеслав Липинський

Богдан Кістяківський

Михайло Драгоманов

МИхайло Грушевський

Запитання 27

Для кого з вітчизняних науковців "найкращою формою урядування в Україні була б парламентарна монархія на зразок британської"?

варіанти відповідей

Богдан Кістяківський

В"ячеслав Липинський

Дмитро Дорнцов

Михайло Грушевський

Запитання 28

 Хто з вітчизняних науковців передбачав врахування чинників психології та "свідомої волі", "обов'язкового неавтоматизму"? 

варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Михайло Драгоманов

В"ячеслав Липинський

Запитання 29

Хто із вітчизняних соціологів розглядав  проблеми формування громадянського суспільства? 

варіанти відповідей

Михайло Драгоманов

Михайло Грушевський

Володимир Винниченко

Запитання 30

На початку XX ст. на українських теренах відбувався активний процес ...

варіанти відповідей

зародження соціологічної науки

інституціалізації соціологічної науки 

завершення процесу становлення соціології

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест