18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Додано: 6 березня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
12 запитань
Запитання 1

Як називається здатність суб'єкта проводити свою волю за допомогою правових і політичних норм, спираючись на примус і соціальний апарат примусу? 

варіанти відповідей

політичний процес,

лобізм,  

політична влада,

політика.

Запитання 2

Як називається впливовий учасник політичного процесу, який незалежно від формального статусу намагається і здатний консолідувати зусилля людей, спрямувати їх на досягнення спільних цілей, які він висунув?

варіанти відповідей

політичний процес,

політична система,

політична влада,

політичний лідер

Запитання 3

Як називається протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партія або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем?

варіанти відповідей

політична еліта,

опозиція,

політична партія,

політичний лідер. 

Запитання 4

Як називається сукупність осіб, які виділяються з політичного середовища на основі більш вищого ступеня розвитку окремих політичних якостей?

варіанти відповідей

політична еліта,

політична система,

політична влада,

політичний лідер

Запитання 5

Як називається послідовний, внутрішньо зв'язаний ланцюг політичних подій і явищ, а також сукупність послідовних дій різних суб'єктів політики, направлених на завоювання, зміцнення і використання політичної влади в суспільстві?

варіанти відповідей

політичний процес,

лобізм,

опозиція,

політика

Запитання 6

Як за класифікацією політолога М. Германа називається лідер, який, не відкидаючи цінностей, що панують у суспільстві, прагне внести в них певні зміни відповідно до вимог часу і змін політичної ситуації?

варіанти відповідей

консерватор,

реформатор,

революціонер,

реакціонер

Запитання 7

Як називається зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах?

варіанти відповідей

політична еліта,

політична система,

політична партія,

політичний лідер

Запитання 8

Як називається діяльність груп, партії, індивідів, держави, пов'язана з реалізацією загальнозначущих інтересів за допомогою політичної влади?

варіанти відповідей

політичний процес,

лобізм,

опозиція,

політика

Запитання 9

Як називається сукупність інститутів та груп, які формують і розподіляють політичну владу, здійснюють управління суспільними процесами, а також репрезентують інтереси певних соціальних груп у рамках відповідного типу правової системи і політичної культури?

варіанти відповідей

політичний процес,

політична система,

політична влада,

політика

Запитання 10

Як називається скоординована практика відстоювання інтересів чи чинення тиску на законодавців і чиновників неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи етнічними спільнотами на користь того, або іншого рішення?

варіанти відповідей

політичний процес,

лобізм,

політична влада,

політика

Запитання 11

Яка із стадій політичного процесу вказана неправильно:

варіанти відповідей

формування цілі і програми діяльності

виявлення і узгодження інтересів

контроль за організацією здійснення програми в діяльності соціально-політичних спільнот

політична ліквідація

Запитання 12

Яке з цих понять відповідає даному визначенню: "сукупність подій та обставин, послідовність дій, необхідних для досягнення політичного результату"?

варіанти відповідей

політична подія

політичні обставини

політичний процес

політична криза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест