18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

Додано: 8 березня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
15 запитань
Запитання 1

Як називається поняття про принципи співжиття етнокультурних спільнот на засадах демократії, співіснування в межах однієї країни багатьох культур за умови, що жодна з них не є панівною?

варіанти відповідей

суспільство

етнос

мультикультуралізм

культура

Запитання 2

Як називається зіткнення суб’єктів релігійно-церковної сфери в намірах реалізувати свої інтереси і цінності, досягти або перерозподілити владу, вплив, ресурси, статуси, привілеї тощо, внаслідок чого релігійно-конфесійні розбіжності стають чинником ідейної мобілізації віруючих?

варіанти відповідей

міжнаціональний конфлікт

релігійний конфлікт

місцевий конфлікт

міжнародний конфлікт

Запитання 3

Як називається окрема форма міжгруппового конфлікту, у якому групи з протилежними інтересами розрізняються по етнічній (національній) ознаці?

варіанти відповідей

міжнародний

міжнаціональний

місцевий

релігійний

Запитання 4

Яку частину населення України становлять етнічні українці? 

варіанти відповідей

майже 100%

меншу частину

половину

близько трьох чвертей

Запитання 5

Як називається різновид соціальних зав'язків між структурними елементами суспільства, об'єктом и суб'єктом яких є етнічні групи?

варіанти відповідей

міжетнічні відносини

громада

культура

суспільство

Запитання 6

Як називається принцип функціонування та співіснування в певному соціумі різноманітних етнокультурних спільнот, з притаманних їм усвідомленням власної ідентичності, що забезпечує їх рівноправність, толерантність та органічність зв'язку з широкою кроскультурного спільнотою, взаємозбагачення культур?

варіанти відповідей

національна політика

полікультурність

громадське життя

суспільні відносини

Запитання 7

Для яких держав на практиці характерна багатокультурність?

варіанти відповідей

капіталістичних індустріальних

сучасних постіндустріальних

демократичних правових

постсоціалістичних перехідних

Запитання 8

Одним із найважливіших факторів, що сприяє успішному розвитку національних культур, є...

варіанти відповідей

самоізоляція народу у власній культурі

поширення власної культури на інші культурні регіони

запозичення культури іншого народу на державному рівні

засвоєння художнього досвіду інших народів

Запитання 9

Толерантність - це...

варіанти відповідей

інтернаціоналізація людського суспільства

повага й визнання рівності, відмова від домінування й насильства

різноманіття культур народів світу

виховання людини справжнім патріотом нації і держави

Запитання 10

Міжкультурна комунікація — це...

варіанти відповідей

комунікація між представниками окремих культур, коли один учасник виявляє культурну несхожість з іншим.

значуща система повідомлень, якими люди користуються в соціумі

система загальносуспільних норм і правил, встановлених цим суспільством

засіб спілкування, як вербального так і не вербального

Запитання 11

Україна як держава вважається офіційно спадкоємницею:

варіанти відповідей

УНР

ЗУНР

УРСР

всі відповіді правильні

Запитання 12

В якій із названих міжнародних організацій Україна має статус асоціаційованого члена?

варіанти відповідей

НАТО

ЄС

СНД

МВФ

Запитання 13

Свобода совісті –це:

варіанти відповідей

вільний доступ громадян до служби в органах державної влади та місцевого самоврядування

право людини бути поінформованою,мати доступ до джерел інформації

право організовувати найрізноманітніші групи та об’єднання за інтересами

можливість індивідуально або разом з іншими публічно чи приватно сповідувати свою релігію

Запитання 14

Як називається поняття про принципи співжиття етнокультурних спільнот на засадах демократії, співіснування в межах однієї країни багатьох культур за умови, що жодна з них не є панівною?

варіанти відповідей

мультикультуралізм

суспільство

етнос

демократія

Запитання 15

Як називається окрема форма міжгрупового конфлікту, у якому групи з протилежними інтересами розрізняються за етнічною ознакою?

варіанти відповідей

міжгруповий

міжнаціональний

місцевий

міжнародниий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест