12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Україна в період непу та радянської модернізації

Додано: 30 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
8 запитань
Запитання 1

Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходів:


варіанти відповідей

«воєнного комунізму»

«суцільної колективізації»

«нової економічної політики»

«форсованої індустріалізації»

Запитання 2

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті:


варіанти відповідей

подолати масову неписьменність дорослого населення країни

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію

налагодити культурне співробітництво з країнами Заходу

Запитання 3

Розгляньте агітаційний плакат часів утвердження тоталітарного режиму в Україні (1929–1939 рр.) і виконайте завдання.

Напис на плакаті:

«Правильною організацією праці звільнимо колгоспників для роботи в соціалістичній промисловості. Дамо мільйони робочих рук на фронт індустріалізації».

Плакат дає змогу визначити:

варіанти відповідей

причини індустріалізації

характер індустріалізації

джерела індустріалізації

етапи індустріалізації

Запитання 4

Прочитайте витяг із Постанови Оргбюро ЦК КП(б)У та виконайте завдання.

«ЦК пропонує правлінню “Українфільму”… протягом найближчого часу досягти рішучого зламу в бік цілковитого підпорядкування кінематографії розгорнутому висвітленню завдань [сучасності]. …особливу увагу треба звернути на висвітлення завдань індустріалізації та суцільної колективізації й теми боротьби з класовим ворогом, …виховання нових кадрів...»

Згідно з партійними вказівками кінематографісти у своїй творчості повинні були дотримуватися:

варіанти відповідей

засад модернізму

принципів романтизму

класичних зразків у мистецтві

методу соціалістичного реалізму

Запитання 5

Що стало наслідком розгортання в УРСР та СРСР стахановського руху?

варіанти відповідей

підвищення норм виробітку продукції

заборона робітникам самовільно залишати підприємства

уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

запровадження семиденного робочого тижня

Запитання 6

Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його наслідком.


1)       індустріалізація

2)       колективізація

3)       масові репресії

4)       культурна революція

 

А) ліквідація індивідуального селянського господарства

Б) перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

В) нав’язування суспільству комуністичної ідеології

Г) ліквідація багатопартійності

Д) насадження в суспільстві атмосфери страху

варіанти відповідей

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 7

Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України? Оберіть три варіанти.

варіанти відповідей

  «п’ятирічка»

 «плюралізм»

 «осадництво»

«лібералізація»

«Дніпрогес»

 «пацифікація»

 «стахановський рух»

Запитання 8

Упровадження нової економічної політики в УСРР сприяло: (Оберіть три варіанти)


варіанти відповідей

масовій утечі селян із місць постійного проживання.

відбудові народного господарства республіки.

досягненню економічної незалежності республіки.

появі в суспільстві прошарку «нової буржуазії».

здійсненню форсованої індустріалізації.

ліквідації економічних стимулів розвитку виробництва.

згасанню антирадянського селянського повстанського руху.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест