"Ізопроцеси"

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 79 разів
11 запитань
Запитання 1

Тепловими називають явища, які пов'язані із зміною...

варіанти відповідей

температури та маси тіла.

форми тіла.

агрегатного стану або температури тіла.

агрегатного стану.

Запитання 2

Який газ називається ідеальним?

варіанти відповідей

Газ, кількістю молекул в якому можна знехтувати.

Газ, в якому взаємодією між молекулами можна знехтувати.

Газ, який знаходиться під великим тиском.

Будь який газ.

Запитання 3

Як впливає температура на рух молекул?

варіанти відповідей

Зі збільшенням температури швидкість молекул зменшується.

Зі збільшенням температури швидкість молекул збільшується.

Зміна температури не впливає на рух молекул.

Запитання 4

Температуру, за якої повинен припинитися тепловий рух молекул, називають...

варіанти відповідей

0°C.

Абсолютною температурою.

абсолютним нулем.

0F.

Запитання 5

Зазначте ряд, в якому правильно переведено в основні одиниці: -10°C; 23 °C.

варіанти відповідей

263 К; 296 К.

283 К; 293 К.

267 К; 297 К.

287 К; 296 К.

Запитання 6

Зазначте ряд, в якому правильно переведено в градуси Цельсія 298 К.

варіанти відповідей

23 °C

21 °C

25 °C

15 °C

Запитання 7

Ізопроцеси – це процеси

варіанти відповідей

які протікають в газах при нормальних умовах

які протікають в у рідинах при зміні тиску

які протікають в газах при незмінному значенні одного з термодинамічних параметрів

які протікають в газах при зміні термодинамічних параметрів

Запитання 8

Встановити послідовність назви процесу зміни стану термодинамічної системи: за сталої температури, за сталого тиску, за сталого об’єму

варіанти відповідей

ізохорний, ізотермічний, ізобарний.

ізобарний, ізохорний, ізотермічний.

ізотермічний, ізобарний, ізохорний.

Запитання 9

Встановити послідовність законів ізопроцесів з послідовністю рівнянь: Закон Гей-Люссака, Закон Шарля, Закон Бойля-Маріотта.

варіанти відповідей

 V/T=const, Р/T=const, PV=const

 V/T=const,  РV=const,  Р/T=const

 Р/T=const,  РV=const, V/T=const

Запитання 10

Під час ізотермічного процесу тиск газу збільшився у 3 рази. Визначте,як і у скільки разів змінився об'єм?

варіанти відповідей

Збільшився у 4 рази.

Зменшився у 3 рази.

Збільшився у 3 рази.

Зменшився у 4 рази.

Запитання 11

Під час ізохорного процесу тиск газу збільшився у 3 рази. Визначте, як і у скільки разів змінився об'єм газу?

варіанти відповідей

Збільшився у 3 рази.

Не змінився.

Збільшився у √3.

Зменшився у √3.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест