12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

К.Р. Динаміка

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло інших тіл, унаслідок чого тіло набуває прискорення або змінює форму та розміри - це...

варіанти відповідей

маса

сила

імпульс

момент

Запитання 2

Фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла - це...

варіанти відповідей

маса

сила

імпульс

момент

Запитання 3

Сила характеризується ...

варіанти відповідей

довжиною і напрямком

величиною, довжиною і точкою прикладання

товщиною і точкою прикладання

величиною, точкою прикладання і напрямком

Запитання 4

В яких випадках тіло можна вважати матеріальною точкою?

варіанти відповідей

Космічнй корабель рухається по орбіті

Космічнй корабель стикується з космічною станцією

Студент рухається до коледжу

Студент виконує гімнастичні вправи

Деталь обробляють на токарному верстаті

Деталь перевозять з цеху на склад

Запитання 5

Тіла зберігають свою швидкість постійною, якщо ...

варіанти відповідей

інші тіла діють постійно

дія на них інших тіл не компенсується

дія на них інших тіл компенсується

інші тіла діють почергово

Запитання 6

На тіло масою 800 г одночасно діють дві сили 11 Н і 5 Н, напрямлені в протилежному напрямку уздовж однієї прямої. Визначити модуль прискорення.

варіанти відповідей

0,0075 м/с2

0,075 м/с2

0,75 м/с2

7,5 м/с2

Запитання 7

При рівноприскореному прямолінійному русі з 10 с швидкість катера збільшилась від 18 км/год до 9 м/с. Який шлях пройдено катером за цей час?

варіанти відповідей

60 м

100 м

140 м

70 м

Запитання 8

Тіло кинуто вертикально вгору і досягла найвищої точки підйому через 2с. Яким було середнє значення опору повітря при підйомі тіла, якщо початкова швидкість його 98 км/год, а маса 70 г?

варіанти відповідей

0,35 Н

3,5 Н

35 Н

350 Н

Запитання 9

Дівчинка масою 50 кг, стоячи на льоду, відштовхнула від себе кулю масою 5 кг. Прискорення кулі 10 м/с2. Якого прискорення набула дівчинка?

варіанти відповідей

0,5 м/с2

1 м/с2

10 м/с2

9 м/с2

Запитання 10

Імпульс якого тіла дорівнює нулю?

варіанти відповідей

Літак здійснює посадку

Ракета, що рухається по коловій орбіті

Парашутист рівномірно опускається вниз

Книга, яка лежить на парті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест