14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції.

10 запитань
Запитання 1

Демографія це

варіанти відповідей

– сукупність людей, які постійно проживають на певній території. 

– наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку.

– різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

Запитання 2

Населення це

варіанти відповідей

– різниця між показниками народжуваності і смертності.

– наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку. 

– сукупність людей, які постійно проживають на певній території.

Запитання 3

Природний рух населення

варіанти відповідей

 – зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

- переселення населення між територіями.

– зростання частки людейпохилого віку у віковій структурі населення.

Запитання 4

Депопуляція це

варіанти відповідей

– різниця між показниками народжуваності і смертності.

– зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

– зменшення кількості населення внаслідок від’ємного природного приросту.

Запитання 5

Демографічний вибух це

варіанти відповідей

- безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть.

– різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

– зростання частки людей похилого віку у віковій структурі населення.

Запитання 6

Природний приріст  це

варіанти відповідей

– зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

– різниця між показниками народжуваності і смертності.

– переселення населення між територіями.

Запитання 7

Вирахуй природний приріст країни (у ос.), якщо за рік народилося 9,1 ос./тис., а померло - 15,9 ос./тис.

варіанти відповідей

25

-6,8

6,8

Запитання 8

Фізичне переміщення населення, внаслідок чого змінюється його кількістьу країні чи регіоні

варіанти відповідей

демографічна політика

природний приріст

міграція

Запитання 9

Для України характерний ........................природний приріст населення

варіанти відповідей

додатній

від'ємний

Запитання 10

Область України з найбільшою народжуваністю, де спостерігається додатній природний приріст населення

варіанти відповідей

Львівська

Закарпатська

Донецька

Київська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест