Самостійна робота з теми "Рівномірний прямолінійний рух"

Додано: 21 лютого 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Кінематика
Тест виконано: 97 разів
16 запитань
Запитання 1

Що називають механічним рухом?

варіанти відповідей

тіло, розміри якого за всіма напрямками досить малі, так що різницею у русі окремих точок цього тіла можна знехтувати

сполучення матеріальних точок, в яких положення і рух кожної точки залежать від положення і руху інших точок цієї системи

кількісна міра механічної взаємодії матеріальних тіл

переміщення тіла відносно іншого тіла, яке відбувається у просторі і в часі

Запитання 2

Що називають траєкторією руху точки?

варіанти відповідей

лінія, яку описує точка в просторі

векторна величина, яка характеризує швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку

лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору

прискорення точки в даний момент часу

Запитання 3

В якому випадку людину можна вважати матеріальною точкою?

варіанти відповідей

Людина рухається по кімнаті

Людина читає книгу

Людина присідає

Людина біжить марафон

Запитання 4

Прямолінійним рівномірним називають рух, за якого:

варіанти відповідей

Модуль швидкості тіла залишається незмінним

Швидкість тіла змінюється на однакове значення за будь-які однакові проміжки часу

Тіло здійснює однакові переміщення за будь-які рівні інтервали часу

Тіло здійснює однакові переміщення за будь-які інтервали часу

Запитання 5

Яка одиниця вимірювання переміщення? 

варіанти відповідей

м           

с          

м/с           

Запитання 6

Наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами. 

варіанти відповідей

Кінематика     

Основна задача механіки      

Механіка      

Динаміка

Запитання 7

Визначення положення тіла у просторі в будь-який момент часу

варіанти відповідей

Кінематика 

Основна задача механіки       

Оптика

Динаміка

Запитання 8

Позначте всі випадки, коли літак можна вважати матеріальною точкою. 

варіанти відповідей

Розрахунок тиску, який чинить шасі літака на ґрунт 

Зняття показів приладів, установлених у літаку

Визначення висоти, на якій летить літак 

Запитання 9

Які з наведених тіл можна вважати матеріальними точками? Оберіть декілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

Земля, яка обертається навколо своєї осі

Земля, яка рухається навколо Сонця

Потяг, у вагоні якого рухається пасажир

Місяць, який рухається навколо Землі

Запитання 10

Фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий- ....


варіанти відповідей

швидкість рівномірного руху

траєкторія

матеріальна точка

переміщення

Запитання 11

Обчислити швидкість руху тіла на 1 ділянці

варіанти відповідей

20 км ⁄ год

10 км ⁄ год

15 км ⁄ год

Запитання 12

Обчисліть швидкість руху тіла на ділянці II

варіанти відповідей

5 км ∕ год

15 км ∕ год

10 км ∕ год

20 км ∕ год

Запитання 13

Чому дорівнює швидкість руху тіла на ділянці ІІІ?

варіанти відповідей

15 км ∕ год

5 км ∕ год

0 км ∕ год

25 км ∕ год

Запитання 14

За графіком залежності l(t) визначте швидкість руху автомобіля 

варіанти відповідей

66 км ∕ год

60 км ∕ год

10 км ∕ год

60 м ∕ год

Запитання 15

Футболіст за матч пробігає 20 км. Визначте його швидкість

варіанти відповідей

≈ 0,37 м/с

≈ 0,37 км/ год

≈ 0,57 м/с

≈ 0,9 м/с

Запитання 16

Автобус за 10 с проїхав 200 м. Який шлях він проїде за 1 хв, рухаючись з такою самою швидкістю?

варіанти відповідей

1,2 м

1,2 км

120 м

1200 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест