Сила - міра взаємодії тіл.

Додано: 22 лютого 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 231 раз
11 запитань
Запитання 1

Що є мірою взаємодії тіл?


варіанти відповідей

Маса

Сила

Час

Запитання 2

Позначте, від чого залежить результат дії сили


варіанти відповідей

Від модуля сили і точки прикладання

Від модуля сили і напрямку

Від модуля сили, напрямку і точки прикладання

Запитання 3

Якою буквою позначають силу?


варіанти відповідей

А

F

m

Запитання 4

Якою є одиниця вимірювання сили в СІ?


варіанти відповідей

кілограм

метр

ньютон

Запитання 5

Силу, яка здiйснює на тiло таку саму дiю, як декiлька сил, що дiють одночасно, називають

варіанти відповідей

Рiвноприкладеною

Рiвнозначною

Рiвнодiйною

Запитання 6

Якщо дiя сили i швидкiсть направленi в один бiк,то значення швидкостi


варіанти відповідей

Збiльшується

Зменшується

Залишається незмiнним

Запитання 7

Якщо двi сили, протилежнi за напрямком, прикладенi до одного й того ж тiла,то рiвнодiйна цих сил дорiвнює...

варіанти відповідей

сумі цих сил

різниці цих сил

одній із цих сил

Запитання 8

Двi сили мають значення по 20Н кожна. Чому дорiвнює рiвнодiйна сил, прикладених до одного тіла , якщо вони дiють в одному напрямку?

варіанти відповідей

40 Н

20Н

Запитання 9

Двi сили мають значення по 10Н кожна. Чому дорiвнює рiвнодiйна сил, прикладених до одного тіла , якщо вони дiють в протилежних напрямках?

варіанти відповідей

10Н

20Н

Запитання 10

Чому може дорiвнювати рiвнодiйна двох сил 5Н та 10Н?

варіанти відповідей

20Н

10Н

Запитання 11

Якщо сила напрямлена під кутом до напрямку руху тіла, то результатом дії сили буде зміна ...

варіанти відповідей

значення швидкості тіла

напрямку швидкості тіла

значення та напрямку швидкості тіла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест