Кінетична і потенціальна енергія

Додано: 16 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
17 запитань
Запитання 1

Що характеризує енергія?

варіанти відповідей

вміння тіла виконувати механічну роботу

здатність тіл виконувати роботу

якість виконання механічної роботи

здатність і вміння виконувати тілом роботу

Запитання 2

В яких випадках тіло має енергію?

варіанти відповідей

камінь лежить на землі

стиснена пружина

велосипедист, що рухається

камінь піднятий над землею

Запитання 3

Якою літерою позначають енергію в формулах?

варіанти відповідей

А

Р

Е

Т

Запитання 4

В яких одиницях вимірюють енергію?

варіанти відповідей

Вт

Дж

кВт

кДж

Запитання 5

Чому дорівнює виконана тілом механічна робота?

варіанти відповідей

енергії тіла

зміні енергії тіла

масі тіла

нулю

Запитання 6

За якою формулою можна знайти енергію баскетбольного м'яча?

варіанти відповідей

Еп = m*g*h

Еп = к*х2 ∕ 2

Ек = m*v2 ∕ 2

Еп = F*s

Запитання 7

Як зміниться потенціальна енергія, якщо масу тіла збільшити у 8 раз, а висоту тіла зменшити у 2 рази?

варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться у 8 раз

збільшиться у 4 раз

зменшиться у 8 раз

Запитання 8

Порівняти енергію тенісного та баскетбольного м'ячів

варіанти відповідей

потенціальна енергія тенісного м'яча більша за кінетичну енергію баскетбольного

потенціальна енергія тенісного м'яча дорівнює потенціальній енергії баскетбольного

потенціальна енергія тенісного м'яча менша за потенціальну енергію баскетбольного

м'ячі енергії не мають

Запитання 9

Назвіть точки, в яких снаряд має найбільшу та найменшу потенціальну енергію?

варіанти відповідей

1 - найбільша, 4 - найменша

1 - найбільша, 3 - найменша

4 - найбільша, 2 - найменша

2 - найбільша, 4 - найменша

Запитання 10

Яку енергію має камінь масою 10 кг, піднятий на висоту 2 м?

варіанти відповідей

0,2 кДж

2 Дж

2 кДж

20 Дж

Запитання 11

Яку енергію має велосипедист відносно дороги?

варіанти відповідей

потенціальну

кінетичну

кінетичну та потенціальну

жодної

Запитання 12

За якою формулою можна знайти енергію рухомого автомобіля відносно дороги?

варіанти відповідей

Еп = m*g*h

Еп*х2 ∕ 2

Ек = m*v2 ∕ 2

Всі формули підходять

Запитання 13

Який з м'ячів має більшу кінетичну енергію, якщо вони падають з однаковою швидкістю?

варіанти відповідей

тенісний

баскетбольний

енергії однакові

порівняти неможливо

Запитання 14

Яку енергію має літак відносно води?

варіанти відповідей

потенціальну

кінетичну

потенціальну та кінетичну

не має жодної

Запитання 15

За якою формулою можна знайти енергію пружини?

варіанти відповідей

Ек = m*g*h

Еп = m*g*h

Еп = m*v2 ∕ 2

Еп = k*x2 ∕ 2

Запитання 16

Енергія якої пружини найменша, а якої - найбільша?

варіанти відповідей

1 - найменша

2 - найбільша

3 - найменша

1 - найбільша

2 - найменша

3 - найбільша

3 - найменша

2 - найбільша

Запитання 17

Яку енергію матиме пружина жорсткістю 100 Н/м розтягнули на 10 см?

варіанти відповідей

0.5 Дж

1 Дж

10 Дж

100 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест