Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера.

Додано: 5 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 86 разів
10 запитань
Запитання 1

Код - це

варіанти відповідей

система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести тощо.

процес перетворення за певними правилами одного подання набору даних в інший. Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його вмісту.

Запитання 2

Яка найменша одиниця вимірювання довжини двійкового коду?

варіанти відповідей

Байт

Біт

Кілобайт

Мегабіт

Запитання 3

3 байт = ... біт?

варіанти відповідей

1024

2

8

24

Запитання 4

Даний компонент комп'ютера називають...

варіанти відповідей

Процесор

Відеокарта

Мережева плата

Материнська плата

Запитання 5

Даний компонент комп'ютера називають...

варіанти відповідей

Процесор

Оперативна пам'ять

Флешпам'ять

Жорсткий диск

Запитання 6

З запропонованих варіантів виберіть пристрої введення інформації.

варіанти відповідей
Запитання 7

З запропонованих варіантів виберіть пристрої виведення інформації.

варіанти відповідей
Запитання 8

Що належить до внутрішньої пам'яті комп'ютера?

варіанти відповідей

Оперативна пам'ять

Флешка

SSD

Відеопамять

Запитання 9

Що таке кодування?

варіанти відповідей

Відомості про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються 

Сприйняття повідомлень органами зору, слуху, нюху, смаку та дотику

Перетворення повідомлень у зручну для передавання, зберігання, опрацювання форму

Система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести тощо

Запитання 10

Двійкове кодування - це ...

варіанти відповідей

Кодування за допомогою цифри 2

Використання множини {0, 1, 2} для шифрування інформації

Кодування повідомлень із використанням двох сигналів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест