Коливання. Види коливань. 11 кл. §17.

Додано: 16 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

Що таке коливання?

варіанти відповідей

Зміни стану системи біля точки рівноваги, які точно або приблизно не повторюються з часом.

Зміни стану системи біля точки рівноваги, які точно або приблизно повторюються з часом.

Зміни стану системи біля точки, які точно або приблизно повторюються з часом.

Стан системи біля точки рівноваги, який точно або приблизно повторюється.

Запитання 2

Як називають кількість коливань за одиницю часу?

варіанти відповідей

Період коливань - Т

Частота коливань - ν

Амплітуда коливань - А

Кількість коливань - N

Запитання 3

Як називають час, за який здійснюється 1 повне коливання?

варіанти відповідей

Період коливань - Т

Частота коливань - ν

Амплітуда коливань - А

Кількість коливань - N

Запитання 4

За характером взаємодії з тілами та полями коливання бувають ...

варіанти відповідей

вільні.

гіперколивання.

вимушені.

автоколивання.

моноколивання.

Запитання 5

Амплітуда вільних коливань визначається ...

варіанти відповідей

інтенсивністю зовнішнього періодичного впливу.

властивостями коливальної системи.

початковими умовами.

початковими і кінцевими умовами.

Запитання 6

Амплітуда вимушених коливань визначається ...

варіанти відповідей

початковими і кінцевими умовами.

початковими умовами.

властивостями коливальної системи.

інтенсивністю зовнішнього періодичного впливу.

Запитання 7

Амплітуда автоколивань визначається ...

варіанти відповідей

властивостями коливальної системи.

інтенсивністю зовнішнього періодичного впливу.

початковими і кінцевими умовами.

початковими умовами.

Запитання 8

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено з стану рівноваги називають ...

варіанти відповідей

вільними коливаннями.

вимушеними коливаннями.

автоколиваннями.

незатухаючими коливаннями.

Запитання 9

Коливання, які відбуваються в системі тільки під дією зовнішнього періодичного впливу називають ...

варіанти відповідей

вільними коливаннями.

незатухаючими коливаннями.

вимушеними коливаннями.

автоколиваннями.

Запитання 10

Коливання, які відбуваються внаслідок здатності системи самостійно регулювати надходження енергії від постійного джерела, називають ...

варіанти відповідей

вимушеними коливаннями.

автоколиваннями.

затухаючими коливаннями.

вільними коливаннями.

Запитання 11

Під час яких коливань може виникати явище резонансу?

варіанти відповідей

Вільних.

Автоколивань.

Затухаючих.

Вимушених.

Запитання 12

Як називають максимальне зміщення змінної величини від положення рівноваги?

варіанти відповідей

період коливань

амплітуда коливань

циклічна частота

фаза

Запитання 13

Вкажіть рівняння, що починається зі стану рівноваги:

варіанти відповідей

x = Acosωt

x = Acos(ωt + π/3)

x = Acos(ωt - π/6)

x = Asinωt

Запитання 14

Яка величина, при відомій амплітуді коливань, визначає стан коливальної системи у будь-який момент часу?

варіанти відповідей

частота коливань

циклічна частота

період коливань

фаза

Запитання 15

В затухаючих коливаннях амплітуда ...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 16

Число коливань за 2п секунд називають ...

варіанти відповідей

частотою.

періодом.

амплітудою.

циклічною частотою.

Запитання 17

Фізичну величину, яка характеризує стан коливальної системи в даний момент часу, називають ...

варіанти відповідей

періодом.

частотою.

фазою.

амплітудою.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест