Коло. Круг

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Розгляньте рисунок. Діаметром кола є відрізок:

варіанти відповідей

АО

ВС

АВ

немає правильної відповіді

Запитання 2

Розгляньте рисунок. Якщо пряма АВ дотикається в точці А до кола з центом О, то:

варіанти відповідей

∠ОВА=90°

∠ОАВ=90°

∠ВОА=90°

немає правильної відповіді

Запитання 3

На рисунку зображено коло і трикутник. Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

коло вписане в трикутник

трикутник описаний навколо кола

коло описане навколо трикутника

немає правильної відповіді

Запитання 4

Якщо радіус кола дорівнює 6 см, то його діаметр:

варіанти відповідей

3 см

6 см

12 см

немає правильної відповіді

Запитання 5

Якщо кола, радіуси яких дорівнюють 6 см і 2 см, а центри знаходяться в точках О1 і О, внутрішньо дотикаються в точці А, то ОО1 дорівнює:

варіанти відповідей

6 см

4 см

2 см

немає правильної відповіді

Запитання 6

Якщо радіуси кіл дорівнюють 10 см і 15 см, а відстань між центрами 25 см, то кола:

варіанти відповідей

дотикаються

перетинаються

не мають спільних точок

немає правильної відповіді

Запитання 7

Якщо із точки В до кола з центром у точці О проведено дві дотичні АВ і ВС, то

варіанти відповідей

∠АВО=∠ВСО

∠АВО=∠СОВ

∠АВО=∠ОВС

немає правильної відповіді

Запитання 8

Якщо АВ проходить через середину К хорди СD, то:

варіанти відповідей

CO≠DO

AB⊥CD

FK=KB

немає правильної відповіді

Запитання 9

Якщо із точки К проведено дотичні АВ і CD до кіл з центрами в точках О1 і О, то:

варіанти відповідей

BK>DK

AK≠CK

AB=CD

немає правильної відповіді

Запитання 10

Через кінці хорди АВ, яка дорівнює радіусу кола з центром у точці О, проведено дотичні АК і ВК, які перетинаються в точці К, то ∠ВАК дорівнює:

варіанти відповідей

30°

60°

90°

немає правильної відповіді

Запитання 11

Розгляньте рисунок. Якщо АС=СВ, ∠DBA=32°, то ∠СОВ дорівнює:

варіанти відповідей

16°

32°

64°

немає правильної відповіді

Запитання 12

Розгляньте рисунок. У трикутнику АВС вписано А1, В1, С1 - точки дотику кола до його сторін ВС, АС і АВ відповідно. Якщо СВ1=7см, В1А=5см, а периметр трикутника АВС дорівнює 32 см, то довжина відрізка ВА1 дорівнює:

варіанти відповідей

5 см

4 см

3 см

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест