Конкурентні переваги України 2

Додано: 9 травня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 49 разів
7 запитань
Запитання 1

Залучення іноземних інвестицій сприяє:

варіанти відповідей

Наповненню ринку товарами і послугами

Збільшенню виробництва товарів та послуг

Скороченню кількості промислових підприємств

Стриманню участі країн у глобальній економіці

Запитання 2

Визначити, які транспортні коридори проходять через Україну?

варіанти відповідей

Великий Шовковий шлях XXI сторіччя

меридіональний МТК-9

Європа – Азія

Дунайський водний шлях

Запитання 3

В які галузі економіки України вклаються найбільші інвестиції?

варіанти відповідей

оптова та роздрібна торгівля

переробна промисловість, фінансова та страхова діяльність

професійна, наукова та технічна діяльність

операції з нерухомим майном

Запитання 4

Оберіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

серед країн Європи найбільше інвестицій надходить в Україну з Німеччини, Нідерландів та Австрії

Стратегія сталого розвитку України до 2030 р. три вектори розвитку

соціальна справедливість сталого розвитку орієнтована на скорочення конфліктів між людьми

в різних регіонах України створено спеціальні економічні зони

Запитання 5

Оберіть основні цілі сталого розвитку:

варіанти відповідей

економічне зростання

захист довкілля

безпека життя та здоров’я людини

соціальна справедливість

Запитання 6

До природно-рекреаційних ресурсів відносяться:

варіанти відповідей

мальовничі краєвиди

пам’ятки архітектури та історії

мінеральні води

мережа природних національних парків

заклади культури: музеї, картинні галереї

Запитання 7

Визначити правильне твердження:

варіанти відповідей

більшість вітчизняних компаній з ІТ-аутсорсингу зорієнтовано на вітчизняні ринки

притоку іноземного капіталу сприяє політична та соціальна нестабільність у країні

серед країн Азії найбільше в українській економіці капіталу з Кіпру

ступінь використання транспортної інфраструктури України досить високий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест