Самостійна робота за темами: "Електричне поле. Потенціал. Конденсатори."

Додано: 22 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 510 разів
25 запитань
Запитання 1

Яка різниця потенціалів між точками однорідного електричного поля, розташованими на відстані 50 см, якщо напруженість електричного поля дорівнює 6 В/м?

варіанти відповідей

3 В

  20 В

 12 В

  30 В

Запитання 2

Яка сила діє на заряд 10 нКл, поміщений в точку, у якій напруженість електричного поля дорівнює 30 Н/Кл?

варіанти відповідей

3 ∙ 10-5 Н;

  3 ∙ 10-11 Н

 3 ∙ 10-7Н;

 3 ∙ 1010 Н;

 

Запитання 3

Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

Потенціал.

Напруженість.

Електроємність.

Електричний заряд.

Запитання 4

Вкажіть всі властивості електричного поля

варіанти відповідей

 Створюється електричними зарядами

Виявляється за дією на нерухомі заряди

 Матеріальне

Послаблюється з відстанню

Запитання 5

Енергія електричного поля зарядженого конденсатора ємністю 20 мкФ становить 0,1 Дж. Знайти напругу на обкладках конденсатора. 

варіанти відповідей

100 В

50 В

1000 В

220 В

Запитання 6

Якими є заряди двох кульок, силові лінії електричного поля яких представлено на рисунку?

варіанти відповідей

Перший та другий — позитивні

Перший — негативний, другий — позитивний

Перший та другий — негативні

Перший — позитивний, другий — негативний

Запитання 7

На рисунку показано взаємне розташування двох однакових за модулем зарядів. Укажіть напрям напруженості електричного поля, яке створюють заряди в точці О.

варіанти відповідей

Напрям А

Напрям Б

Напрям В

Напрям Г

Запитання 8

При напрузі 24 В на пластинах конденсатора накопичився заряд 6⋅10-4 Кл. Знайдіть ємність конденсатора.

варіанти відповідей

2,5⋅10-5 Ф

25 Ф

25 мкФ

25000 нФ

250 Ф

правильної відповіді немає

Запитання 9

До конденсаторів С2, С3, С4 що з'єднані між собою послідовно приєднали паралельно конденсатор ємності С1. Визначити ємність батареї конденсаторів, якщо С1=4 мкФ, С2=2 мкФ, С3=6 мкФ, С4=2,5 мкФ

варіанти відповідей

494мкФ

4,94мкФ

4,49мкФ

449мкФ

Запитання 10

Поверхня, в усіх точках якої потенціал електростатичного поля має однакове значення, називається...

варіанти відповідей

Статична поверхня

Однорідна поверхня

Еквіпотенціальна поверхня

Електрична поверхня

Запитання 11

Конденсатори поділяють на

варіанти відповідей

Змінної електроємності та незмінної

За типом діелектрика

Плоскі, сферичні, циліндричні та іншої форми

Сильні, слабкі

Запитання 12

Позначте властивості силових ліній

варіанти відповідей

Не мають зламів

Починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативних

Не перетинаються

Починаються на негативних зарядах і закінчуються на позитивних

Запитання 13

Яка одиниця вимірювання електроємності відокремленого провідника?

варіанти відповідей

Н/Кл

Дж

В

Ф

Запитання 14

Напруженість однорідного електричного поля між двома пластинами дорівнює 50 кВ/м, напруга між ними 20 кВ. Знайдіть відстань між пластинами. 

варіанти відповідей

0,4 м

60 см

0,3 м

0,2 м

Запитання 15

Робота з переміщення заряду 9 ⋅ 10-10 Кл у однорідному електричному полі становить 1,8 ⋅ 10-7 Дж. Визначити напругу між точками переміщення.

варіанти відповідей

250 В

200 В

100 В

150 В

Запитання 16

Визначити енергію електричного поля плоского конденсатора з площею кожної обкладки 500 см2. Заряд конденсатора 200 нКл, а діелектриком служить парафінований папір товщиною 1,77 мм.

варіанти відповідей

1000 Дж

2000 Дж

3000 Дж

4000 Дж

Запитання 17

ФІзичну величину, яка характеризує здатність провідника накопичувати заряд і дорівнює відношенню заряду відокремленого провідника до його потенціалу, називають ...

варіанти відповідей

... напругою.

... роботою.

... напруженістю.

... електроємністю.

Запитання 18

Потенціал електричного поля позначають символом ...

варіанти відповідей

... ε.

... φ.

... εо.

... С.

Запитання 19

Знайдіть ємність конденсатора, енергія якого 0,3 Дж зарядженого до напруги 10 В.

варіанти відповідей

3 Ф

0,03 Ф

6 Ф

0,006 Ф

6⋅10-3 Ф

правильної відповіді немає

Запитання 20

Напруженість електричного поля вимірюється

варіанти відповідей

А

Кл

Н/Кл

В/м

Тл

Правильної відповіді немає

Запитання 21

Лінії напруженості електричного поля направлені

варіанти відповідей

від "+" до " - "

від "-" до " + "

від "+" до " + "

від "-" до " - "

правильної відповіді немає

лінії напруженості напряму немають

Запитання 22

До діелектриків відносяться

варіанти відповідей

алюміній

чавун

сталь

скло

гума

кераміка

Запитання 23

З якою силою електричне поле напруженістю 250 Н/Кл діє на заряд 40 нкл?

варіанти відповідей

10-5Н

105Н

10-4Н

Запитання 24

Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових електричних зарядів, якщо відстань між ними зменшити у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

Збільшиться у 4 рази

Зменшиться у 4 рази

Запитання 25

З якою силою взаємодіють два заряди 10-9 Кл та 10-4 Кл, що знаходяться на відстані 3 см? ( k=9⋅109 Н⋅м2/Кл2 )

варіанти відповідей

10-6 Н

10-2 Н

1 Н

10 Н

109 Н

правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест