12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Контрольна робота №1. "Інформаційні технології в суспільстві. Інформаційна безпека"

12 запитань
Запитання 1

Інформація - це ...

варіанти відповідей

Всі дані про навколишній світ

Основне з основних понять інформатики, строге й універсальне означення якого неможливе

Все, що ми бачимо і чуємо

Все, що нас оточує

Запитання 2

Повідомлення - це ...

варіанти відповідей

Інформація, що містить текстові дані

Властивості об'єктів

Все те, що ми можемо відправи користувачам мережі

це послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо

Запитання 3

Процеси пошук, отримання, зберігання, опрацювання передавання повідомлень називаються...

варіанти відповідей

Інформаційними

Математичними

Технічними

Фізичними

Запитання 4

Система, яка здійснює пошук, збирання, передавання, зберігання і опрацювання даних називають:

варіанти відповідей

Технічною

Публічною

Комерційною

Інформаційною

Запитання 5

Інформаційна система має такі основні складові

варіанти відповідей

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення

Джерело отримання інформації

Джерело сприйняття інформації

Запитання 6

Стан захищеності потреб людини, суспільства та держави в інформації не залежно від внутрішніх і зовнішніх загроз називається

варіанти відповідей

Інформаційна безпека

Захист інформаційних даних

Конфіденційність

Захист суспільства

Запитання 7

Інформаційна безпека забезпечує

варіанти відповідей

Рівень захищеності інформації

Конфіденційність

Цілісність

Доступність

Запитання 8

Дії, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо називають

варіанти відповідей

Хакерською атакою

Фішинг

Бот атакою

Взламуванням паролів

Запитання 9

Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризаціюцього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу називають:

варіанти відповідей

Інтернет-банкінг

Інтернет-речей

Інтернет-маркетинг

Інтернет-магазин

Запитання 10

Основними цілями електронного урядування є: 

варіанти відповідей

підвищення якості управлінських процесів

здійснення різних фінансових транзакцій

розсилка відповідної абонентської бази

збільшувати потенційну споживчу аудиторію

забезпечення відкритості інформації

підвищення якості і доступності публічних послуг

Запитання 11

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп’ютерних систем, інтелектуальних комп’ютерних програм, які імітують роботу людського розуму називається

варіанти відповідей

Smart-технологією

Інтернет-речей

Урядова організація

Штучний інтелект

Запитання 12

Соціальна інженерія - це

варіанти відповідей

це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають

це наука, яка вивчає роль людини у суспільстві

це наука, яка вивчає інформаційні системи

це наука, яка вивчає вплив технічного процесу на людину

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест