Контрольна робота №1 "Магнітне поле" (фізика 9)

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називається форма матерії, через яку передається магнітна взємодія?

варіанти відповідей

тверде тіло

рідина

газ

магнітне поле

Запитання 2

Полюс магніту - це його частина, яка ...

варіанти відповідей

розміщена на краю магніту

розміщена посередині магніту

спричиняє найсильнішу магнітну дію

спричиняє найслабшу магнітну дію

Запитання 3

Однойменні полюси двох магнітів ...

варіанти відповідей

притягуються

спочатку притягуються, а потім відштовхуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 4

За напрямом магнітних ліній визнач напрям струму в провіднику (правило свердлика)

варіанти відповідей

вгору

донизу

праворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 5

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом, називають...

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Архімеда

Силою Кулона

Силою Струму

Запитання 6

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

Fа=BIlsinα ;

B=F/ Іl;     

Fа=ρVg

Fа=BIІcosα ;

Запитання 7

Індукція магнітного поля позначається:

варіанти відповідей

 I


 F


 B


G

Запитання 8

Лінії магнітного поля навколо струму...

варіанти відповідей

не існують

існують

не досліджувалися

Запитання 9

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Магнітне поле Землі на має ніякого значення

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання 

Запитання 10

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітном полі?

варіанти відповідей

вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Запитання 11

Провідник, по якому проходить струм 5 А, розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл перпендикулярно до магнітних ліній. Яка довжина провідника, якщо магнітне поле діє на нього з силою 0,2 Н ?

варіанти відповідей

0,4 м

0,1 м

250 м

2,5 м

Запитання 12

Визначити силу Ампера, що діє в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл на провідник довжиною 0,1 м, по якому проходить струм 5 А. Магнітні лінії поля і провідник перпендикулярні.

варіанти відповідей

0,05 м

5 м

50 м

0,5 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест