Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла.

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
7 запитань
Запитання 1

Який дослід демонструє явище заломлення світла?

варіанти відповідей
Запитання 2

Сформулюй закони заломлення світла.

варіанти відповідей

Промінь падаючий, промінь заломлений і перепендикуляр до межі поділу двох середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення двох даних середовищ є величиною незмінною.

Зміна швидкості поширення світла при переході з одного середовища в інше є причиною заломлення світла.

Чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим більше світло заломлюється.

Запитання 3

Що показує показник заломлення світла?

варіанти відповідей

Відносний показник заломлення світла показує, у скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша, ніж швидкість поширення світла в другому середовищі.

Показник заломлення світла показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі більша, ніж у вакуумі.

Абсолютний показник заломлення світла показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі.

Показник заломлення світла показує, у скільки разів швидкість поширення світла в другому середовищі більша, ніж швидкість поширення світла в першому середовищі.

Запитання 4

Як швидкість поширення світла пов'язана з оптичною густиною середовища?

варіанти відповідей

Чим менша швидкість поширення світла в середовищі, тим більшою є оптична густина середовища.

Швидкість поширення світла не залежить від оптичної густини середовища.

Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення світла є більшим за кут падіння.

Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, то кут заломлення світла є меншим за кут падіння.

Запитання 5

Пясніть фокус з монеткою на початку параграфа 12.

варіанти відповідей

Монетка стає видимою тому, що світло заломлюється на поверхні води.

Монетка залишається невидимою.

Якщо в чашці немає води, ми не бачимо монету, що лежить на дні чашки.

Якщо в чашку налити води, дно чашки ніби підніметься і монета стане видимою.

Запитання 6

Як змінює напрямок поширення світла дана призма?

варіанти відповідей

повертає зображення під прямим кутом.

перевертає зображення

Запитання 7

Як змінює напрямок поширення світла дана призма?

варіанти відповідей

перевертає зображення.

повертає зображення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест