Контрольна робота №1 Теплові явища. Кількість теплоти.

Додано: 7 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

В холодильник помістили посудину з водою, після чого температура води стала зростати. Як пояснити таке явище?

варіанти відповідей

вода була дистильована

вода була холодніша за повітря в кімнаті

вода була холодніша за повітря в холодильнику

такого не може бути

Запитання 2

Для створення рідинних термометрів використовують властивість рідин під час нагрівання змінювати:

варіанти відповідей

свій колір

свою масу

свою енергію

свій об'єм

Запитання 3

Калориметр- це посудина, яка має...

варіанти відповідей

теплоізольовані стінки

прозорі стінки

непрозорі стінки

теплопровідні стінки

Запитання 4

Процес обміну внутрішньою енергією між тілами без виконання механічної роботи називається:

варіанти відповідей

ККД обміну

теплообміном

термообміном

енергообміном

Запитання 5

Для того, щоб збільшити внутрішню енергію металевої кульки, потрібно:

варіанти відповідей

вивести зі стану рівноваги

вдарити молотком

кинути вертикально догори

опустити в теплу воду

Запитання 6

Розмістити ці речовини так, щоб їхня здатність проводити тепло зростала, починаючи від речовини з найменшої теплопровідністю.

варіанти відповідей

бетон→дерево→сталь

дерево→бетон→сталь

дерево→сталь→бетон

сталь→бетон→дерево

Запитання 7

В якій з цих речовин не може відбуватися конвенція?

варіанти відповідей

вода

граніт

скло

повітря

Запитання 8

Тепловий баланс є наслідком..

варіанти відповідей

закону збереження маси

закону збереження енергії

закону збереження простору

закону збереження швидкості

Запитання 9

У відро з теплою водою кинули холодну металеву деталь. Внаслідок теплообміну вода віддала 900 Дж теплоти, а деталь отримала 750 Дж теплоти. Скільки теплоти перейшло в навколишнє середовище?

варіанти відповідей

75 Дж

825 Дж

150 Дж

1650 Дж

Запитання 10

Знайти питому теплоємність металу, якщо в наслідок отримання 2,2 кДж теплоти температура кульки, виготовлена з цього металу, зросла від 22 °С до 72 °С, а маса кульки дорівнює 200 г.

варіанти відповідей

660 Дж/ (кг⋅°С)

220 Дж/ (кг⋅°С)

880 Дж/ (кг⋅°С)

440 Дж/ (кг⋅°С)

Запитання 11

В калориметр налили 3 л холодної води за температури 5 °С і 1 л гарячої води за температури 65 °С. Знайти температуру суміші.

варіанти відповідей

15 °С

20 °С

35 °С

40 °С

Запитання 12

За якою формулою обчислюється кількість теплоти, оримана тілом внаслідок теплопередачі?

варіанти відповідей

Q=c/mΔt

Q=cmΔt

Q=m/сΔt

Q=qm

Запитання 13

За якою формулою обчислюють питому теплоємність речовини?

варіанти відповідей
Запитання 14

Назвіть одиницю питомої теплоємності речовини.

варіанти відповідей
Запитання 15

Мідну деталь опустили в гарячу воду. Через деякий час її опустилив холодну воду. Позначте правильне твердження

варіанти відповідей

У холодній воді внутрішня енергія деталі змінилася внаслідок виконання роботи

У холодній воді внутрішня енергія деталі збільшилася

У гарячій воді внутрішня енергія деталі зменшилася

У гарячій воді внутрішня енергія деталі змінилася внаслідок теплообміну

Запитання 16

Знайдіть ціну поділки шкали термометра.

варіанти відповідей

3 0С

1 0С

4 0С

5  0С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест