Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

8 запитань
Запитання 1

Вкажіть навчальну мету лабораторної роботи № 1.

варіанти відповідей

Навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра; переконатися, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях.

Перевірити властивості послідовного з’єднання провідників.

Ознайомитися з будовою та принципом роботи калориметра; навчитися визначати кількість теплоти під час нагрівання і охолодження.

Перевірити властивості паралельного з’єднання провідників.

Запитання 2

Підбери обладнання для проведення лабораторної роботи № 1. 

варіанти відповідей

Мірний стаканчик, холодна і гаряча вода, термометр, калориметр

Мірний стаканчик, терези з важками, гаряча вода, термометр, калориметр

Джерело струму, резистори, реостат повзунковий, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Джерело струму, електричні лампи, реостат повзунковий, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Запитання 3

Змішали 150 г води температурою 10 0С і 50 г води, взятої при 90 0С. Змішавши рідини, отримали температуру суміші 30 0С. Яку кількість теплоти прийняла холодна вода?

варіанти відповідей

6930 Дж

12600 Дж

10600 Дж

12371 Дж

Запитання 4

Змішали 100 г води температури 500С й 100 г води, узятої при 20 0С. Яка температура води після змішування?

варіанти відповідей

20 0С

40 0С

45 0С

35 0С

Запитання 5

Як називається прилад для проведення дослідів із вивчення теплових явищ та служить для змішування рідин та зменшення теплових втрат у дослідах?

варіанти відповідей

Спідометр

Темометр

Калориметр

Мішалка

Запитання 6

Яка будова калориметра?

варіанти відповідей

Він складається із двох посудин, які розміщені одна у одній, не торкаючись, тобто, розділених пластмасовою чи дерев′яною прокладкою та шаром повітря.

Він складається із посудини зі підфарбованим спиртом.

Він складається із дерев′яної ручки та скляної посудини.

Два коліщатка із ниткою.

Запитання 7

Складіть висновок до лабораторної роботи № 1. Тобто продовжіть речення "Під час виконання лабораторної роботи № 1 я ..."

варіанти відповідей

навчився визначати опір провідника та з’ясував, що опір провідника не залежить від сили струму та прикладеної напруги.

перевірив властивості паралельного з’єднання провідників.

вивчив будову та принцип роботи калориметра; навчився обчислювати к-сть теплоти при нагріванні-охолодженні.

навчився визначати питому теплоємність речовини твердого тіла за допомого калориметра.

Запитання 8

Чому дорівнює питома теплоємність води?

варіанти відповідей

390

4200

2100

100

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест