Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

12 запитань
Запитання 1

Виберіть фізичні тіла

варіанти відповідей

Алюміній

Гума

Кулька

Стіл

Ранок

Ручка

Запитання 2

Виберіть фізичні явища

варіанти відповідей

Гниття яблука

Рух автомобіля

Ріст людини

Кипіння води

Утворення криги

Запитання 3

Вказати речовину

варіанти відповідей

Мідь

Пластмаса

Брусок

Металева шайба

Дерев'яна ложка

Запитання 4

Вкажіть усі механічні явища

варіанти відповідей

Біг собаки

Рух велосипедиста

Нагрівання борщу

Ранок

Притягання металу до магніту

Веселка

Запитання 5

Який діаметр кулі?

варіанти відповідей

7 см

0,7 см

3,5 см

4 см

Запитання 6

Знайдіть об'єм тіла.

варіанти відповідей

15 мл

30 мл

50 мл

80 мл

Запитання 7

Урок триває 45 хв. Ви­разіть цей час у годинах.

варіанти відповідей

0,25 год

0,5 год

0,75 год

1 год

Запитання 8

Виразіть 550м в км

варіанти відповідей

550000 км

55 км

5,5 км

0,55 км

Запитання 9

Виразіть 0,03т в кг

варіанти відповідей

0,3 кг

3 кг

30 кг

300 кг

Запитання 10

Виразіть 550 м в мм, см, км

варіанти відповідей

55000 мм, 55 см, 5,5 км

50000 мм, 550 см, 55 км

550000 мм, 55000 см, 0,55 км

Запитання 11

Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого становить 0,5м, ширина - 300мм, висота - 42см.Якою є місткість акваріуму?

варіанти відповідей

6,3⋅10⁻²м³

6,3⋅10⁵см³

6,3⋅10³см³

6,3⋅10³мм³

Запитання 12

Яке твердження є істинним?

варіанти відповідей

Під час спостережень завжди виконують вимірювання.

Експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого.

Під час експериментів ніколи не виконують вимірювання.

Результати спостереження є критерієм істинності гіпотези.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест