Контрольна робота № 1 з теми «Теплові явища. Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача».

10 запитань
Запитання 1

Під час якого виду теплопередачі переноситься речовина?

варіанти відповідей

конвекції

випромінювання

теплопровідності

при всіх видах 

Запитання 2

Укажіть види теплопередачі:

варіанти відповідей

випромінювання

дифузія

конвекція

конденсація

теплопровідність

Запитання 3

У вакуумі передача енергії може відбуватися лише шляхом...

варіанти відповідей

випромінювання

теплопровідності

конвекції

теплопередачі

Запитання 4

Одиниця температури в системі СІ:

варіанти відповідей

1 кг

1°С

1 К

1 калл

Запитання 5

Як змінюються проміжки між молекулами мідної заклепки в ході нагрівання і охолоджування?

варіанти відповідей

При нагріванні і охолодженні не змінюються

При нагріванні та охолодженні змінюються однаково

При нагріванні збільшуються, а під час охолодження зменшуються

При нагріванні зменшуються, а при охолодженні збільшуються

Запитання 6

Як зміниться об'єм повітряної кульки, якщо її винести з теплої кімнати на мороз?

варіанти відповідей

Зменшиться

Збільшиться

Не зміниться

Зменшиться у 2 рази

Запитання 7

Реперними точками за шкалою Цельсію є:

варіанти відповідей

температура танення льоду;

температура кипіння води;

температура кипіння води та температура танення льоду;

температура тіла людини.

Запитання 8

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання сталевої деталі масою 200 г від 35 до 1235 °С?

варіанти відповідей

170 кДж

120 кДж

150 Дж

Запитання 9

Для нагрівання 400 г металу від 25 до 45 °С потрібна кількість теплоти 1,12 кДж. Визначте, що це за метал.


варіанти відповідей

112 кДж/кг*с (латунь)

 140 Дж/кг*с (свинець)

1,40 Дж/кг*с (мідь)

Запитання 10

Чому шар снігу запобігає вимерзанню озимих посівів?


 

варіанти відповідей

 Пухкий сніг не оберігає озимі посіви від вимерзання, тому, що він пористий та має не малу теплопровідність. Не мала теплопровідність спричинена тим, що між сніжинками знаходиться повітря. Як відомо, повітря поганий провідник тепла. Чим глибший та пухкіший сніг, тим більше в ньому повітря та тим краще він не захищає посіви. Сніг не пропускає холодне повітря до посівів, а від них тепле (всередині завжди трохи тепліше, ніж зовні).


 Пухкий сніг оберігає озимі посіви від вимерзання, тому, що він пористий та має малу теплопровідність. Мала теплопровідність спричинена тим, що між сніжинками знаходиться повітря. Як відомо, повітря поганий провідник тепла. Чим глибший та пухкіший сніг, тим більше в ньому повітря та тим краще він захищає посіви. Сніг не пропускає холодне повітря до посівів, а від них тепле (всередині завжди трохи тепліше, ніж зовні).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест