Контрольна робота №2 з теми "Теплові явища" (І варіант)

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
8 запитань
Запитання 1

1. Питому теплоту плавлення позначають літерою...

варіанти відповідей

β

λ

Δ

r

Запитання 2

2.За якою фомулою можна розрахувати кількість теплоти, необхідну для перетворення деякої маси рідини в пару при температурі кипіння?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=cmΔt

Q=mg

Запитання 3

3. Питома теплота згорання бензину 46 МДж/кг. Що це означає?

варіанти відповідей

Щоб спалити 1 кг бензину, потрібно затратити 46МДж теплоти.

При згоранні 1 кг бензину виділяється 46МДж теплоти.

При згоранні 46 кг бензину виділяється 1МДж теплоти.

При згоранні 46 кг бензину виділяється 46МДж теплоти.

Запитання 4

4. Яка кількість теплоти потрібна для плавлення 100г льоду, взятого при температурі плавлення? Питома теплота плавлення льоду 332кДж/кг.

варіанти відповідей

332кДж

33200кДж

33,2кДж

3,32кДж

Запитання 5

5. Дві речовини однакової маси знаходяться при однаковій температурі в рідкому стані. Потім ці речовини нагрівають і перетворюють на пару. Яка з речовин має більшу питому теплоту пароутворення; у скільки разів? (дивись графіки)

варіанти відповідей

Перша; у 2 рази

Друга; у 3 рази

Друга; у 1,5 рази

Перша; у 1,5 рази

Запитання 6

6. Дві речовини різної маси нагрівають та перетворюють на рідину. У скільки разів відрізняються маси цих речовин? Відомо, що питома теплота плавлення першої речовини у 2 рази більша, ніж питома теплота плавлення другої речовини.

варіанти відповідей

Маса першої речовини у 2 рази більша.

Маса другої речовини у 2 рази більша.

Маса першої речовини у 4 рази більша.

Маса першої речовини у 4 рази менша.

Запитання 7

7. В калориметрі знаходилось 50г льоду. Скільки води додали в калориметр? Відомо, що весь лід розтанув. Всі теплові процеси показані на графіках. Питома теплоємність води 4200Дж/кг⋅⁰С. Питома теплота плавлення льоду 332кДж/кг.

варіанти відповідей

79г

0,5кг

790г

0,008кг

Запитання 8

8. В плавильній установці нагріли та розплавили 200г олова, витративши 4г спирту. Розрахуйте ККД цієї плавильної установки. Початкова температура олова 32⁰С; температура плавлення 232⁰С; питома теплоємність олова 230Дж/кг⋅⁰С; питома теплота плавлення олова 59кДж/кг; питома теплота згорання спитру 27МДж/кг.

варіанти відповідей

20%

40%

50%

80%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест